Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju z terenu Warszawy mogą wziąć udział w projekcie realizowanym przez Fundację SYNAPSIS w mieszkaniu chronionym-treningowym. Koszt ponoszony przez jednego uczestnika wynosi 500 zł miesięcznie.
Source: niepelnosprawni.pl