Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia „RAZEM”

Nina Modłasiak – Prezes
Agnieszka Krzemińska – Wiceprezes
Jolanta Nykowska – Sekretarz
Barbara Łaptos – Skarbnik
Agnieszka Noga – Członek

Komisja Rewizyjna

Helena Dowolska – Przewodnicząca
Zygmunt Brzozowski – Członek
Jolanta Popczyk – Członek