Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia “RAZEM”

Nina Modłasiak – Prezes
Małgorzata Ciepiela – Sekretarz
Barbara Łaptos – Skarbnik
Agnieszka Noga – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Helena Dowolska – Przewodnicząca
Zygmunt Brzozowski – Członek
Jolanta Popczyk – Członek