Senacki projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami zakłada zniesienie dla osób z niepełnosprawnością opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy. Działoby się tak w sytuacji, gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz samego kandydata na kierowcę, ponieważ pojazd jest dostosowany do jego niepełnosprawności.
Source: niepelnosprawni.pl