Jak zwiększyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami? Jak spowodować, aby osoby z niepełnosprawnością miały lepszy dostęp do edukacji? Co zrobić, aby infrastruktura, w której żyjemy była bardziej dostępna? Między innymi nad tymi kwestiami zastanawiali się eksperci w ramach Okrągłego Stołu dla Niepełnosprawności. Efekt ich obrad znajdzie odzwierciedlenie w pracach nad Europejską Strategią dla Niepełnosprawności w Parlamencie Europejskim.
Source: niepelnosprawni.pl