ZPCH zaczynają zwalniać

Do końca czerwca br. 500 osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w Inter Groclin Auto SA i filii Inter Groclin Trading straci pracę.

Z redukcją etatów liczą się także mniejsze zakłady pracy chronionej z Wielkopolski. Według pracodawców, przyczynami zwolnień pracowników są pogłębiająca się zapaść gospodarcza oraz ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Inter Groclin Auto SA jest jednym z największych producentów wyposażenia i akcesoriów samochodowych (siedzenia oraz foteliki dla dzieci) w Polsce. 99 proc. jej produktów trafia na eksport. Firma ma status zakładu pracy chronionej i zatrudnia 1300 osób z niepełnosprawnością. W połowie roku prawie połowa z nich straci pracę. W wypowiedzi udzielonej dziennikowi „Głos Wielkopolski”, dyrektor personalny Inter Groclin Auto SA, Marcin Matysiak, stwierdził, iż nawet gdyby kryzys ekonomiczny nie uderzył w firmę, to i tak doszłoby do redukcji etatów. Taką decyzję podjęto po wprowadzeniu na początku br. zmian w systemie dofinansowań do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Zdaniem Matysiaka, zatrudnienie takich pracowników staje się coraz mniej opłacalne.

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, do roku 2010 zostaną wyrównane kwoty dofinansowań do zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością w zakładach pracy prac chronionej i w firmach z rynku otwartego. Regulacja ta jest efektem dostosowania polskich unormowań prawnych do tych, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Zanim jeszcze została wprowadzona, słychać było głosy, iż ZPCH, cieszące się do tej pory przywilejem większej stawki dofinansowania, zaczną ograniczać zatrudnienie lub upadać.

Nowelizacja zbiegła się w czasie z kryzysem gospodarczym. Pracownicy z Inter Groclin Auto SA, którym wypowiedziano umowy w ramach zwolnień grupowych, otrzymają należne im odprawy w wysokości od 1 do 3 wynagrodzeń miesięcznych. Mogą mieć jednak spore problemy ze znalezieniem innych posad. Zwłaszcza jeśli nadal będą poszukiwać pracy w zakładach pracy chronionej.

Firmy nie wpadają w panikę i przestawiają się na bardziej elastyczne formy zatrudnienia – np. ograniczenie czasu pracy. Jednak według wielkopolskiego oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, wiele ZPCH w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej bierze pod uwagę także redukcje zatrudnienia – od kilku do kilkunastu pracowników. Liczba bezrobotnych z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu wzrosła od grudnia 2008 r. o ok. 5 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.