Tag Archives: wybory

Niepełnosprawni też zagłosowali

Głosy częstochowian oddane korespondencyjnie już bezpiecznie trafiły do urny wyborczej.

W tym roku po raz pierwszy osobom niepełnosprawnym umożliwiono głosowanie korespondencyjne. Musieli tylko odpowiednio wcześnie zgłosić w urzędzie miasta lub gminy, że właśnie w taki sposób chcą zagłosować. Z urzędu trafił do nich tzw. pakiet wyborczy, a w nim karty do głosowania, instrukcja, jak głosować, formularz oświadczenia, ze głos oddali osobiście i koperta zwrotna. Wypełnione karty wyborcze oraz oświadczenie o osobistym głosowaniu mieli odesłać z powrotem.

– W Częstochowie głosowanie korespondencyjne zadziałało – informuje Grażyna Matusiak, przewodnicząca komisji mieszczącej się w urzędzie miasta przy ul. Waszyngtona 5.

– Dwanaście osób zadeklarowało chęć głosowania korespondencyjnego i dwanaście kopert z ich głosami dotarło do nas. Wszystkie osobiście wrzuciłam do urny. Czyli wszyscy oddali swoje głosy.

 

gazeta.pl 

Karty do głosowania dla niepełnosprawnych dostarczy gmina lub urząd pocztowy

Niepełnosprawny wyborca otrzyma specjalny pakiet wyborczy, który pozwoli mu korespondencyjnie wziąć udział w głosowaniach.

 

Pakiet wyborczy powinien składać się z koperty zwrotnej, kart do głosowania z dodatkową kopertą oraz instrukcji. Dołączyć do niego należy także nakładkę na karty do głosowania w alfabecie Braille’a, jeżeli niewidomy jej zażądał. Niezbędny komplet dokumentów zawiera też oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Taki zestaw powinien dotrzeć do zainteresowanego nie później niż 7 dni przed wyborami. Doręczy go upoważniony pracownik urzędu gminy albo Poczta Polska listem poleconym.

Jaka przesyłka

Koperty – identyczne dla wszystkich głosujących korespondencyjnie w jednej gminie – muszą być na tyle duże, żeby zmieściły się w nich bez konieczności składania niezbędne przy głosowaniach dokumenty. Będzie na tych kopertach, oprócz adresu wyborcy, widniało oznaczenie „Przesyłka wyborcza” i gminna pieczęć. Na kopercie zwrotnej, która w miarę możliwości powinna być biała, zostanie umieszczony adres obwodowej komisji wyborczej i taki sam napis mówiący, że jest to przesyłka wyborcza.

Druk oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu przygotuje urząd gminy. Musi się na nim znaleźć imię, nazwisko i PESEL wyborcy oraz określenie rodzaju wyborów (np. do Sejmu i Senatu), ich data i nazwa miejscowości, w której wyborca sporządza oświadczenie. Musi również być miejsce na jego własnoręczny podpis. Instrukcja do głosowania musi mieć format A-4 i powinna być zapisana co najmniej 14-punktową czcionką. I jeśli głosujący korespondencyjnie wystąpił o przesłanie nakładki na karty do głosowania w alfabecie Braille’a, to musi dostać – prócz instrukcji podstawowej, dodatkową, zredagowaną w piśmie punktowym dla niewidomych.

Instrukcja głosowania

Każda gmina sporządzi instrukcję do głosowania według oficjalnego wzoru. Musi w niej być napisane, że po oddaniu głosu przez umieszczenie znaczka „x” w stosownej kratce należy karty do głosowania umieścić w przeznaczonej do tego kopercie i zakleić ją. Następnie zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy w kopercie zwrotnej wysyłać na adres obwodowej komisji wyborczej. Wkłada się do niej również oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, które musi być opatrzone nazwą miejscowości, datą i podpisem głosującego. Brak takiego oświadczenia spowoduje, że karta nie zostanie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Wyborca może nadać taką kopertę na poczcie nie później niż w ostatnim dniu roboczym przed terminem wyborów. Może również – przed zakończeniem głosowania – osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do swojej obwodowej komisji wyborczej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Niepełnosprawni będą mogli głosować korespondencyjnie

27.05. Warszawa (PAP) – Wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych i nakładek na karty do głosowania z opisem w alfabecie Braille’a – to zmiany w prawie wyborczym przyjęte w piątek Sejm.Sejm uchwalił w piątek ustawę o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych, która zmienia Kodeks wyborczy. Teraz zajmie się nią Senat.

Prace nad tymi zmianami trwały półtora roku. Szef sejmowej Komisji Polityki Społecznej Sławomir Piechota (PO) nazwał ich uchwalenie „historyczną zmianą”. „Przechodzimy od deklaracji do konkretnych rozwiązań, które mają umożliwić korzystanie z podstawowego prawa, jakim jest prawo do udziału w wyborach” – zaznaczył Piechota na konferencji prasowej w Sejmie, zorganizowanej po głosowaniu nad projektem.

Zgodnie z nowelą, osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły w wyborach głosować korespondencyjnie – dla celów głosowania listownego przeznaczona będzie co najmniej jedna komisja na terenie gminy. Nowela przewiduje też możliwość głosowania przez wyborcę niewidomego lub niedowidzącego przy pomocy nakładek do kart do głosowania w alfabecie Braille’a.

Nowe przepisy wprowadzają ponadto nieodpłatną informację dla osób niepełnosprawnych w formie infolinii oraz materiałów drukowanych – wyborca będzie mógł zażądać przysłania dokumentów na swój adres domowy. Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza będzie sporządzać i udostępniać w alfabecie Braille’a materiał informacyjny o uprawnieniach niepełnosprawnych wyborców.

Za zmianą kodeksu wyborczego opowiedziały się kluby PO, PSL, SLD i PJN, przeciwko byli posłowie PiS. (PAP)

laz/ son/ jra/

 

1 2