Tag Archives: usługi

Na UKW będzie łatwiej niepełnosprawnym

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego uruchomi 12 platform dla niepełnosprawnych studentów. Będą do ich dyspozycji tuż po przerwie świątecznej

To nie pierwsze ruchome platformy na bydgoskim uniwersytecie. Ale dopiero teraz znalazły się tam, gdzie potrzeba ich najbardziej, czyli na wydziale pedagogiki i psychologii przy ul. Chodkiewicza.

– Tu uczy się największa liczba studentów, jest także najwięcej osób niepełnosprawnych. Do tej pory musiały radzić sobie bez specjalnych wind, teraz wreszcie sytuacja się zmieni – mówi rzecznik uczelni Tomasz Zieliński.

Urządzenia czekają jeszcze na odbiór techniczny, którego w najbliższych dniach ma dokonać Urząd Dozoru Dźwigów. – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nastąpi to przed Bożym Narodzeniem. Niepełnosprawni studenci po powrocie z przerwy świątecznej będą mogli wjeżdżać na wyższe piętra praktycznie bez niczyjej pomocy – dodaje Zieliński.

Natalia Gudynowska, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych samorządu studenckiego UKW przyznaje, że platformy w głównym budynku uczelni były bardzo potrzebne. – Kierunki pedagogiczne są popularne, jest tam wiele osób, które potrzebują pomocy w poruszaniu się po uniwersytecie. Z pewnością będzie mniej krępujących sytuacji, gdy rodzice lub koledzy musieli wnosić po schodach osoby mające problemy z chodzeniem.

Po Nowym Roku UKW dodatkowo uruchomi jeszcze trzy urządzenia. Będą lepsze i większe od tych, które już są zainstalowane. Powinny być gotowe do użytku w lutym.

Ze specjalnych platform studenci bydgoskiego uniwersytetu do tej pory mogli korzystać w budynkach przy ul. Staffa, pl. Weyssenhoffa i Grabowej. Nowe zamontowano też na wydziale humanistycznym przy rondzie Jagiellonów. Na swoją kolej musi poczekać jeszcze gmach przy ul. Przemysłowej.

Ale to nie wszystko. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych prof. Bassam Aouil planuje otworzyć uniwersyteckie biuro osób niepełnosprawnych. – Ruszymy najpóźniej na wiosnę. Będziemy tworzyć punkty konsultacyjne z poradami psychologa, a także punkt doradztwa zawodowego, żeby ułatwić start na rynku pracy – tłumaczy. – Dostosujemy sale tak, by na zajęcia mogły przychodzić także osoby słabo słyszące czy niewidome. W przyszły mroku akademickim chcemy być w 100 proc. przygotowani na przyjęcie niepełnosprawnych – dodaje.

Teraz na UKW studiuje ich tylko ok. 400. To niewiele jak na uczelnię, która kształci ponad 15 tysięcy studentów. Zieliński ma nadzieję, że przystosowanie budynku przy Chodkiewicza, a także ulepszanie innych gmachów spowoduje zmianę tego stanu rzeczy. – Brak platform, wind i dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych łazienek odstraszał ich. Udogodnienia, jakie wprowadzamy, być może przyciągną do nas więcej osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Teraz możemy zaoferować im dobre warunki do studiowania – mówi.

Za platformy dla niepełnosprawnych UKW zapłacił 550 tys. zł.

Poczta nieprzyjazna niepełnosprawnym

Nie tylko zwykli klienci mają problemy z Pocztą Polską. Ci z nich, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich często nie mogą nawet samodzielnie dostać się do urzędu i skorzystać z jakichkolwiek usług.


W dniach od 6 do 24 października 2008 roku pracownicy 16 wojewódzkich delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej skontrolowali placówki Poczty Polskiej pod kątem ich przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda delegatura skontrolowała przynajmniej 20 urzędów, po 10 w miastach i na wsi. Łącznie skontrolowano 323 placówki. Wyniki kontroli nie napawają optymizmem.
UKE z przykrością stwierdził, że większość ze skontrolowanych placówek nie spełnia w pełnym zakresie wymogów ustawowych. Urzędy pocztowe najgorzej przystosowane są w zakresie możliwości samodzielnego wjazdu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – 34% na wsi i 52% w miastach. Urząd podkreśla, że niemożność dostania się do urzędu uniemożliwia niepełnosprawnym skorzystanie z innych udogodnień, które w danej placówce mogą się znajdować.
Najlepiej urzędy pocztowe wywiązują się z obowiązku informowania osób niepełnosprawnych o ich uprawnieniach – czyni to 100% placówek miejskich oraz 98% wiejskich. Dobrze wygląda także sytuacja w przypadku usytuowania okienek (88% w miastach, 79% na wsi), ich oznakowania (87% oraz 80%), a także dostępu do skrzynki pocztowej (86%, 80%).
Urząd zauważył jednak, że występują nie tylko istotne różnice w przypadku podziału na placówki miejskie i wiejskie, ale także w zależności od regionu kraju.

Prezes UKE stwierdziła, że w dalszym ciągu przystosowanie placówek pocztowych do potrzeb osób niepełnosprawnych jest niewystarczające, a sama Poczta Polska podejmuje zbyt mało działań, by ten stan rzeczy zmienić. Niestety trudno od państwowego przedsiębiorstwa oczekiwać, by w obliczu trudnej sytuacji finansowej, zwiększyła ona inwestycje.

Źródło: di.com.pl