Tag Archives: turnusy rehabilitacyjne

Więcej dopłat do wózków, mniej na turnusy rehabilitacyjne

Mniej osób niepełnosprawnych pojedzie w tym roku na turnusy rehabilitacyjne. Dzięki temu będzie jednak więcej pieniędzy np. na wózki i protezy.

Od 1 stycznia tego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przyjęło 800 wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

– Będziemy w stanie sfinansować mniej niż połowę tych wniosków, a codziennie wpływa do nas kilkadziesiąt kolejnych – mówi Stanisław Bartoszewicz, kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Wałbrzychu.

Jak sprawdziliśmy, podobnie jest w innych miastach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjął od nowego roku 701 wniosków o dopłaty do uczestnictwa w turnusach, a w całym zeszłym roku pomoc taką otrzymało 215 osób (w tym połowie dofinansowano również uczestnictwo opiekuna osoby niepełnosprawnej).

– Z powodu niewystarczających środków musimy decydować, które działania na rzecz niepełnosprawnych zasługują na szczególne wsparcie. Dla nas priorytetem jest pomoc w zakupie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, bo jest to pomoc niezbędna – mówi Marcin Gierczak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

Powiaty muszą dokonywać takich decyzji, bo w 2011 r. na zadania związane z rehabilitacją otrzymają ponad 80 mln zł mniej niż w 2010 roku. To spadek o 13 proc. Tak wynika z planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na 2011 r. dołączonego do uchwalonej 20 stycznia 2011 r. ustawy budżetowej. W porównaniu z 2008 r., gdy wsparcie było rekordowe, kwota ta będzie niższa aż o 376 mln zł, czyli o 41 proc.

Ze środków otrzymanych z PFRON samorządy powiatowe finansują m.in. działalność warsztatów terapii zajęciowej (te wydatki są obowiązkowe), dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, udział niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych oraz szkolenia zawodowe i tworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Wcześniej otrzymywały na te cele znacznie więcej środków, ale wtedy PFRON nie miał problemów finansowych spowodowanych wzrostem wydatków na dofinansowania pensji niepełnosprawnych pracowników.

– A potrzeby są większe, bo niepełnosprawni coraz lepiej znają przepisy i wiedzą, o jaką pomoc mogą się ubiegać – mówi Ferdynand Gronko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Podkreśla, że w tym roku będzie się starał, aby więcej środków trafiło np. na pomoc w zakupie wózków lub sprzętu ortopedycznego, a mniej na szkolenia zawodowe (rehabilitację zawodową niepełnosprawnych, którą prowadzą urzędy pracy). Tylko kilkadziesiąt osób otrzyma też dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

– Samorządy zastanawiają się nad dofinansowaniem rehabilitacji z własnych środków, ale nie wiadomo, czy jest to możliwe, bo brakuje podstawy prawnej do przekazania takiej pomocy – dodaje dyrektor rzeszowskiego PCPR.

W ubiegłym roku na zadania związane z rehabilitacją w Radomiu wydano 2,5 mln zł (bez wydatków na warsztaty terapii zajęciowej).

– Aby zaspokoić potrzeby wszystkich wnioskodawców, którym zgodnie z prawem można przyznać pomoc, musielibyśmy dysponować sumą około 10 mln zł – mówi Marcin Gierczak.

535 mln zł mają otrzymać samorządy powiatowe na zadania związane z rehabilitacją w 2011 r.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Są pieniądze z Unii na rehabilitację osoby niepełnosprawnej

Turnus rehabilitacyjny można sfinansować ze środków unijnych, pod warunkiem że część kosztów pokryje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2011 roku na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych powiaty otrzymają ponad 80 mln zł (czyli o 13 proc.) mniej niż w poprzednim. Z tych pieniędzy samorządy finansują m.in. udział niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, ale także działalność warsztatów terapii zajęciowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych oraz likwidację barier architektonicznych. Środki na te zadania przekazuje samorządom Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Część powiatowych centrów pomocy rodzinie rozważa więc likwidację albo bardzo poważne ograniczenie finansowania osobom niepełnosprawnym turnusów rehabilitacyjnych.

– Mamy dużo zaległych wniosków dotyczących zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dlatego jeśli środki przekazane z PFRON będą mniejsze niż w tym roku, sfinansujemy turnusy rehabilitacyjne tylko dzieciom – zapowiada Halina Bartkowicz-Błażejewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Rawie Mazowieckiej.

W tej sytuacji ważnym źródłem finansowania turnusów rehabilitacyjnych w 2011 roku mogą stać się fundusze unijne. Udział osoby niepełnosprawnej w turnusie powiatowe centrum pomocy rodzinie może częściowo sfinansować ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod warunkiem że uwzględni tę formę aktywnej integracji w swoim tzw. projekcie systemowym.

– Rozważamy taką możliwość w naszym projekcie, który przygotowujemy na rok 2011 – mówi Justyna Dobrełko z PCPR w Pruszkowie.

Zasady finansowania turnusów rehabilitacyjnych w projektach PCPR zostały doprecyzowane w znowelizowanych wytycznych ministra rozwoju regionalnego, które obowiązują od 1 stycznia. Zgodnie z nimi turnus nie może być w całości sfinansowany ze środków UE. Możliwe jest tylko pokrycie tej części, która nie została sfinansowana ze środków PFRON.