Tag Archives: projekt

Na UKW będzie łatwiej niepełnosprawnym

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego uruchomi 12 platform dla niepełnosprawnych studentów. Będą do ich dyspozycji tuż po przerwie świątecznej

To nie pierwsze ruchome platformy na bydgoskim uniwersytecie. Ale dopiero teraz znalazły się tam, gdzie potrzeba ich najbardziej, czyli na wydziale pedagogiki i psychologii przy ul. Chodkiewicza.

– Tu uczy się największa liczba studentów, jest także najwięcej osób niepełnosprawnych. Do tej pory musiały radzić sobie bez specjalnych wind, teraz wreszcie sytuacja się zmieni – mówi rzecznik uczelni Tomasz Zieliński.

Urządzenia czekają jeszcze na odbiór techniczny, którego w najbliższych dniach ma dokonać Urząd Dozoru Dźwigów. – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nastąpi to przed Bożym Narodzeniem. Niepełnosprawni studenci po powrocie z przerwy świątecznej będą mogli wjeżdżać na wyższe piętra praktycznie bez niczyjej pomocy – dodaje Zieliński.

Natalia Gudynowska, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych samorządu studenckiego UKW przyznaje, że platformy w głównym budynku uczelni były bardzo potrzebne. – Kierunki pedagogiczne są popularne, jest tam wiele osób, które potrzebują pomocy w poruszaniu się po uniwersytecie. Z pewnością będzie mniej krępujących sytuacji, gdy rodzice lub koledzy musieli wnosić po schodach osoby mające problemy z chodzeniem.

Po Nowym Roku UKW dodatkowo uruchomi jeszcze trzy urządzenia. Będą lepsze i większe od tych, które już są zainstalowane. Powinny być gotowe do użytku w lutym.

Ze specjalnych platform studenci bydgoskiego uniwersytetu do tej pory mogli korzystać w budynkach przy ul. Staffa, pl. Weyssenhoffa i Grabowej. Nowe zamontowano też na wydziale humanistycznym przy rondzie Jagiellonów. Na swoją kolej musi poczekać jeszcze gmach przy ul. Przemysłowej.

Ale to nie wszystko. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych prof. Bassam Aouil planuje otworzyć uniwersyteckie biuro osób niepełnosprawnych. – Ruszymy najpóźniej na wiosnę. Będziemy tworzyć punkty konsultacyjne z poradami psychologa, a także punkt doradztwa zawodowego, żeby ułatwić start na rynku pracy – tłumaczy. – Dostosujemy sale tak, by na zajęcia mogły przychodzić także osoby słabo słyszące czy niewidome. W przyszły mroku akademickim chcemy być w 100 proc. przygotowani na przyjęcie niepełnosprawnych – dodaje.

Teraz na UKW studiuje ich tylko ok. 400. To niewiele jak na uczelnię, która kształci ponad 15 tysięcy studentów. Zieliński ma nadzieję, że przystosowanie budynku przy Chodkiewicza, a także ulepszanie innych gmachów spowoduje zmianę tego stanu rzeczy. – Brak platform, wind i dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych łazienek odstraszał ich. Udogodnienia, jakie wprowadzamy, być może przyciągną do nas więcej osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Teraz możemy zaoferować im dobre warunki do studiowania – mówi.

Za platformy dla niepełnosprawnych UKW zapłacił 550 tys. zł.

Projekt dla osób z niepełnosprawnością ruchową w stopniu znacznym

Trwa projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”. Realizowany jest on przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Caritas Polska, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich POMOC MALTAŃSKA. Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową w wejściu i powrocie na rynek pracy lub kontynuowaniu nauki. Rozwój zindywidualizowanych usług, adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwoli na zaplanowanie właściwego rozwoju zawodowego tych osób. Świadczone w ramach projektu usługi, pozwolą na upowszechnienie oferty doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać wszystkie osoby niepełnosprawne ruchowo z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, bądź posiadające decyzję komisji ZUS ( I grupa ), mające powyżej 16. roku życia oraz rodziny i najbliższe otoczenie osób niepełnosprawnych

W ramach projektu przygotowano m.in. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, kursy zawodowe, wsparcie w kontynuowaniu nauki, możliwość zakupu sprzętu ułatwiającego aktywizację zawodową, możliwość podjęcia płatnego stażu zawodowego oraz konsultacje indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem i innymi specjalistami.
Więcej informacji na temat projektu uzyskacie Państwo w regionalnym biurze projektu znajdującym się w budynku Caritas Diecezji Bydgoskiej przy ul. Cienistej 2 , oraz pod nr tel.: (52) 371 67 21 wew.28, pisząc na adres e-mail: bydgoszcz@sprawni.caritas.pl, a także stronach internetowych: www.sprawni.caritas.pl i www.pracabezbarier.org.