Tag Archives: pfron

Kontakty do oddziałów PFRON

Oddział Dolnośląski

ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław
tel.: 0*71 346 74 40
fax: 0*71 342 12 60
e-mail: wroclaw@pfron.org.pl

Oddział Kujawsko-Pomorski

ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń
tel.: 0*56 654 66 92; 0*56 655 51 28 w. 15 do 21
fax: 0*56 655 60 02 w. 31
e-mail: torun@pfron.org.pl

Oddział Lubelski

ul. Tetmajera 21, 20-060 Lublin
tel.: 0*81 744 16 47, 743 88 79, 745 30 55/56
fax: 0*81 744 16 47, 743 88 79, 745 30 55/56 wew. 20
e-mail: lublin@pfron.org.pl

Oddział Lubuski

ul. Dąbrowskiego 35, 65-021 Zielona Góra
tel.: 0*68 320 55 80; 0*68 324 33 38
fax: 0*68 324 33 36
e-mail: zielonagora@pfron.org.pl

Oddział Łódzki

ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź
tel.: 042 677 12 31, 677 12 30
fax: 042 677 12 50
e-mail: lodz@pfron.org.pl

Oddział Małopolski

ul. 29 Listopada 130, 31-420 Kraków
tel.: 0*12 415 86 35; 0*12 415 91 19
fax: 0*12 415 86 85
e-mail: krakow@pfron.org.pl

Oddział Mazowiecki

ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa
tel.: 0*22 822 32 75; 0*22 822 32 78; 0*22 822 32 79
fax: 0*22 822 32 77
e-mail: warszawa@pfron.org.pl

Oddział Opolski

ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole
tel.: 0*77 456 72 54
fax: 0*77 453 95 91
e-mail: opole@pfron.org.pl

Oddział Podkarpacki

ul. Rejtana 10, 36-310 Rzeszów
tel.: 0*17 852 89 11; 0*17 852 89 32; 0*17 853 59 11
fax: 0*17 853 26 12
e-mail: rzeszow@pfron.org.pl

Oddział Podlaski

ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok
tel.: 0*85 654 57 65
fax: 0*85 675 01 07
e-mail: bialystok@pfron.org.pl

Oddział Pomorski

ul. Grunwaldzka 184, 80-206 Gdańsk
tel: 0*58 554 85 16
fax: 0*58 552 28 06
e-mail: gdansk@pfron.org.pl

Oddział Śląski

Pl. Grunwaldzki 8-10/8, 40-950 Katowice
tel.: 0*32 203 68 35; 0*32 786 96 02 do 04; 0*32 203 68 34
fax: 0*32 786 96 02
e-mail: katowice@pfron.org.pl

Oddział Świętokrzyski

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce
tel.: 0*41 342 19 69
fax: 0*41 342 19 68
e-mail: kielce@pfron.org.pl

Oddział Warmińsko-Mazurski

ul. Kopernika 46A, 10-959 Olsztyn
tel.:: 0*89 534 91 51
fax: 0*89 527 76 39
e-mail: olsztyn@pfron.org.pl

Oddział Wielkopolski

ul. Lindego 4, 60-573 Poznań
tel.: 0*61 843 55 16 do 18; 0*61 843 04 31
fax: 0*61 847 64 39
e-mail: poznan@pfron.org.pl

Oddział Zachodniopomorski

ul. Powstańców Wielkop. 33, 70-110 Szczecin
tel.: 0*91 482 09 20; 0*91 483 67 85
fax: 0*91 482 79 36
e-mail: szczecin@pfron.org.pl

Źródło:  http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1786

Od stycznia otrzymają zwrot 75 proc.

Od stycznia pracodawcy otrzymają zwrot 75 proc. kosztów wynagrodzenia i składek niepełnosprawnego pracownika. Pomoc za grudzień ubiegłego roku otrzymają na starych zasadach.
Firmy, które po 1 stycznia 2009 r. zatrudnią niepełnosprawnego pracownika, otrzymają dofinansowanie do jego wynagrodzeń tylko po spełnieniu dodatkowych warunków. Będzie ono im przysługiwać, jeśli przyjęcie do pracy spowoduje wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Wyjątkiem będzie m.in. sytuacja, gdy pracownik zostanie przyjęty w miejsce osoby, której umowa o pracę została rozwiązana w trybie dyscyplinarnym, za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika lub za porozumieniem stron. Tak wynika z ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 237, poz. 1652). Weszła w życie 1 stycznia 2009 r.

– Nakładanie nowych obowiązków na pewno nie zachęci firm do zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników – mówi Grzegorz Bugała z firmy Promag.

Podkreśla, że w praktyce, jeśli firma zwolni pracownika, który po prostu źle wykonuje swoje obowiązki, a w jego miejsce będzie chciała zatrudnić osobę niepełnosprawną, nie otrzyma dofinansowania do jego płacy.

Paweł Wypych, doradca Prezydenta RP, podkreśla jednak, że dzięki tej zmianie firmy nie będą mogły zwalniać nawet najlepszych pracowników i zatrudniać w ich miejsce osób niepełnosprawnych, tylko po to, aby otrzymywać dofinansowanie z PFRON.

Od 1 stycznia zmieniły się także inne zasady udzielania pomocy na zatrudnienie niepełnosprawnych. Firmy nie muszą już odrębnie ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń i refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Otrzymają łącznie zwrot maksymalnie 75 proc. kosztów ich płacy (wynagrodzeń i składek). W styczniu, za grudzień roku 2008, otrzymają jednak pomoc na dotychczasowych zasadach. Z opinii Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wynika, że dniem uzyskania prawa do refundacji lub dofinansowania jest ostatni dzień miesiąca, za który wypłacono wynagrodzenie, niezależnie od daty wypłaty wynagrodzenia lub opłacenia składek do ZUS. Jeżeli więc firma wypłaci pensje za grudzień nawet w styczniu, a w lutym wpłaci składki do ZUS, to będzie mieć prawo do pomocy na zasadach obowiązujących w 2008 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami, które w praktyce będą obowiązywać od lutego (kiedy pracodawcy będą starać się o dofinansowanie kosztów płacy niepełnosprawnych za styczeń), podstawą naliczania pomocy z PFRON będzie obowiązująca kwota minimalnego wynagrodzenia (1276 zł), a nie najniższa płaca z roku ubiegłego. Wysokość wsparcia będzie też zależeć od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz statusu pracodawcy ubiegającego się o taką pomoc.

Zakłady pracy chronionej będą mogły liczyć na dofinansowanie wynoszące 2041,60 zł w przypadku zatrudnienia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1786,40 zł za osobę ze stopniem umiarkowanym oraz 765,60 zł za zatrudnienie niepełnosprawnego w stopniu lekkim. Pracodawcy z otwartego rynku otrzymają odpowiednio 1429,12 zł, 1250,48 zł lub 535,92 zł.

Źródło: Gazeta Prawna, Interia.pl

1 3 4 5