Tag Archives: pfron

PFRON rozstrzygnął konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Wczoraj, 20 października, PFRON rozstrzygnął konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską

W najbliższą środę, 20 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską pn. „OTWARTE DRZWI”. To już siódma edycja konkursu organizowanego corocznie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Celem konkursu jest zainteresowanie absolwentów uczelni problematyką niepełnosprawności oraz promowanie nowatorskich, ciekawych i godnych upowszechniania rozwiązań, służących szeroko pojętej rehabilitacji oraz integracji społecznej. Tematem badawczym zgłoszonych prac jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym i społecznym.

W tym roku zarząd PFRON przyznał dziesięć nagród finansowych. Autorzy najlepszych prac magisterskich zgłoszonych przez uczelnie z całego kraju otrzymali od 600 do nawet 2 tys. zł. (III miejsce – 600 zł, II miejsce 1,2 tys. zł, I miejsce – 2 tys. zł). Z kolei nagroda za najlepszą pracę doktorską wyniosła 3 tys. zł. Dodatkowo sześć prac otrzymało honorowe wyróżnienia.

Komisja konkursowa, w której zasiadają przedstawiciele świata nauki z możliwie najszerszych obszarów wiedzy – od nauk humanistycznych, poprzez medycynę, po reprezentantów środowiska technicznego – ocenili prace w trzech kategoriach: rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz medycznej.

Uroczysty finał oraz wręczenie nagród autorom najlepszych prac rozpocznie się o godz. 11:00 w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

Lista Laureatów:
Kategoria – Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej
1. I miejsce (nagroda 2 tys. zł)
Anna Banak
Próba oceny jakości życia pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w warunkach domowych w Polsce,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Praca napisana pod kierunkiem dr n. hum. Haliny Kulik.
2. II miejsce (nagroda 1,2 zł)
Zbigniew Wierciński
Wybrane aspekty przeżywania sytuacji transplantacji serca przez pacjentów,
Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Popiołek, prof. UŚ.
3. III miejsce (nagroda 600 zł)
Alina Saczek
Od dorosłości ku starości z RZS. Choroba przewlekła a poczucie jakości życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów,
Uniwersytet w Białymstoku.
Praca napisana pod kierunkiem dr Jerzego Halickiego.
4. wyróżnienie
Joanna Marcinkowska
Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Wierzbicach,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Hanny Marszałek.

2. Kategoria – Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej
1. I miejsce (nagroda 2 tys. zł)
Karolina Muszyńska
Czynniki różnicujące poziom samooceny u osób niepełnosprawnych niskiego wzrostu,
Uniwersytet w Białymstoku.
Praca napisana pod kierunkiem dr Ireny Parfieniuk.
2. II miejsce (nagroda 1,2 zł)
Wioletta Jóźwiak-Majchrzak
Obraz samego siebie a jakość życia osób z niepełnosprawnością ruchową,
Uniwersytet Łódzki.
Praca napisana pod kierunkiem dr Anny Walczak.
3. III miejsce (nagroda 600 zł)
Maria de Mezer
SignWriting jako odpowiednik pisma w języku migowym,
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Szczepankowskiego.
4. wyróżnienia
a) Marlena Szewc
Sytuacja osób z dysfunkcją wzroku w zmieniającej się Polsce,
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca napisana pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz.
b) Katarzyna Łuczak
Działalność edukacyjno-rewalidacyjna Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym jako organizacji pożytku publicznego,
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Szczepankowskiego.

3. Kategoria – Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej
1. I miejsce (nagroda 2 tys. zł)
Natalia Ratajczak
Ekologiczna szkoła bez barier – liceum integracyjne we Wrocławiu,
Politechnika Wrocławska.
Praca napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Anny Bać.
2. II miejsce (nagroda 1,2 tys. zł)
Elżbieta Doroszewska
Niepełnosprawni przedsiębiorcy – portret środowiska na tle działalności samorządu terytorialnego,
Uniwersytet Warszawski.
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Dziemianowicza.
3. III miejsce (nagroda 600 zł)
Andrzej Leszczyński
Magdalenka Wzgórze Kreatywnych,
Politechnika Białostocka.
Praca napisana pod kierunkiem mgr inż. arch. Jana Kabaca.
4. Wyróżnienia
a) Wojciech Gelmuda
Termometr zaokienny dla niewidomych,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Kosa.
b) Maciej Szumiński
Opracowanie listy walidacyjnej dla stron internetowych oraz scenariuszy badawczych dla osób z niepełnosprawnościami na podstawie istniejących standardów sieciowych oraz aplikacji badawczej,
Politechnika Łódzka.
Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Zbigniewa Wiśniewskiego oraz dr inż. Aleksandry Polak–Sopińskiej.
c) Katarzyna Rocka
Rynek pracy osób niepełnosprawnych w Polsce,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
Praca napisana pod kierunkiem Sędzi Sądu Najwyższego Teresy Marii Romer.

4. Kategoria – praca doktorska (nagroda 3 tys. zł)
Izabella Kucharczyk
Rozwój wyobrażeń surogatowych i rozumowania przez analogie u uczniów niewidomych,
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Zofii Palak, prof. UMCS.

Przepisy zniechęcają do zatrudniania niepełnosprawnych

Kontrola etatu to zbędny obowiązek.
Chodzi o obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego, gdy pracodawca zamierza zatrudnić osobę ze znacznym lub częściowym stopniem niepełnosprawności.
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego złożyła w sejmowej komisji „Przyjazne państwo” projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który eliminuje ten zbędny ich zdaniem obowiązek.
– Zniechęca on wielu przedsiębiorców do zatrudniania takich pracowników. Obawiają się, że inspektor, który przyjdzie na kontrolę stanowiska pracy niepełnosprawnego, sprawdzi także resztę firmy i a nuż coś znajdzie – tłumaczył podczas wczorajszego posiedzenia komisji Aleksander Waszkielewicz, wiceprezes FIRR.
Fundacja w projekcie złożonym w komisji proponuje więc wykreślenie z art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji tego ograniczenia. Firma, która zdecyduje się na zatrudnienie takiego pracownika, nadal miałaby obowiązek dostosowania miejsca pracy do jego potrzeb, a inspekcja pracy będzie mogła skontrolować spełnienie tego obowiązku, ale tylko na zasadach ogólnych.
Ze stanowiska, jakie zajęli podczas debaty w Sejmie przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wynika, że taka zmiana może doprowadzić do dyskryminacji zakładów pracy chronionej, w których pozostanie obowiązek kontroli stanowiska pracy przez inspekcję.
Z kolei przedstawiciele Inspekcji Pracy nie oponowali przed pozbawieniem ich tego uprawnienia. Okazuje się bowiem, że wielu przedsiębiorców, jeśli już zdecyduje się na zatrudnienie pracownika ze znacznym lub częściowym stopniem niepełnosprawności, nie informuje inspekcji o tym fakcie. Obowiązek wynikający z ustawy pozostaje więc w praktyce martwy, skutecznie jednak odstrasza innych pracodawców.
Przewodniczący komisji Mirosław Sekuła stwierdził, że ten przepis to klasyczny przykład nadopiekuńczości państwa, który zamiast pomagać szkodzi niepełnosprawnym pracownikom.
Projekt trafi teraz do Biura Analiz Sejmowych, które zadecyduje, czy ta nowelizacja może zostać przegłosowana w obecnym kształcie, czy też trzeba ją rozszerzyć na zakłady pracy chronionej.

Żródło: Rzeczpospolita

Konferencja Pełno(s)prawny student

Podobnie, jak w latach ubiegłych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konferencji poświęconej kształceniu wyższemu osób niepełnosprawnych. Kierujemy ją przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień organizacją pracy uczelni wyższych z uwzględnieniem potrzeb studentów niepełnosprawnych, jednakże gorąco zapraszamy również przedstawicieli władz uczelni oraz pracowników dydaktycznych i administracyjnych.
Wychodząc naprzeciw sugestiom zgłoszonym przez uczestników poprzednich konferencji dokonaliśmy modyfikacji, które pozwolą na organizację konferencji w sposób bardziej dostosowany do oczekiwań uczestników.
1. Termin. Podczas poprzedniej edycji konferencji uczestnicy zgłosili propozycję zmiany terminu na wcześniejszy, najlepiej wrześniowy. Uwzględniliśmy to życzenie i termin konferencji został ustalony na 16-17 września 2009 r.
2. Miejsce. Podobnie, jak w latach ubiegłych, konferencja odbędzie się w Krakowie, w najbliższym czasie na stronie www.firr.org.pl zamieścimy informację na temat konkretnej lokalizacji.
3. Program. Analizujemy zgłaszane przez uczestników propozycje oraz wypełniane ankiety by na podstawie tych informacji zmodyfikować program. Zaplanowaliśmy konferencję dwudniową, przebiegającą zgodnie z programem ramowym:
I DZIEŃ PIERWSZY
a. Sesja plenarna składająca się z wystąpień – prelekcji tematycznych. Każdy uczestnik może zaproponować swoje wystąpienie. Zgłoszenia prosimy kierować na adres jacek.zadrozny@firr.org.pl do końca lipca. Prelegenci zostaną poproszeni o dostarczenie materiałów: abstraktu wystąpienia oraz prezentacji. Dla prelegentów przewidujemy zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie.
b. Panel dyskusyjny. Uczestnicy często zgłaszali nam brak możliwości wymiany poglądów, zamierzamy więc dać taką możliwość. W tym miejscu zatem składamy wszystkim propozycję zgłoszenia tematów do dyskusji oraz zaproponowanie dyskutantów.
II DZIEŃ DRUGI
Drugiego dnia – podobnie jak w zeszłym roku – zapraszamy do udziału w warsztatach. Będą zorganizowane w taki sposób, by każdy mógł wziąć udział w dwóch z czterech modułów. Także w tym wypadku przyjmujemy propozycje tematyczne.
c. Konferencja zakończy się spotkaniem plenarnym.
Szczegółowy program już wkrótce zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.firr.org.pl.
Prosimy o odesłanie załączonego formularza na adres jacek.zadrozny@firr.org.pl. Formularz nie jest potwierdzeniem uczestnictwa, a jedynie ankietą pomocną w organizacji konferencji. Formularz zgłoszeniowy wraz z zaproszeniem roześlemy wkrótce.
Konferencja jest dofinansowana ze środków PFRON.

1 2 3 4 5