Tag Archives: pfron

Mniej pieniędzy dla niepełnosprawnych

Powiaty przeznaczą w tym roku mniej pieniędzy na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Ale cięć nie unikną również wydatki na sprzęt rehabilitacyjny, czyli na przykład na bieżnie czy stoły do masażu.

W tym roku powiatowe centra pomocy rodzenie (PCPR) otrzymały o 80 mln zł mniej niż w roku ubiegłym na dofinansowanie pomocy dla niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazał powiatom łącznie 535 mln zł. W porównaniu z rekordowym 2008 r. to mniej aż o 376 mln zł. Część powiatów podjęła już decyzje dotyczące ich wydatkowania w 2011 r. Wszystkie musiały obciąć wydatki.

– W tym roku otrzymaliśmy o 100 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym – mówi Teresa Czajkowska z PCPR w Wyszkowie.

Podkreśla, że na zadania związane z rehabilitacją powiat otrzymał w tym roku 696 tys. zł. Ta kwota musi wystarczyć m.in. na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej, pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego i likwidację barier architektonicznych. W związku z obniżeniem pomocy z PFRON samorząd chce zrezygnować z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

– W tym roku nie będą one dofinansowywane – mówi Teresa Czajkowska.

Dodaje, że pieniądze będą jedynie przeznaczane na likwidację barier architektonicznych oraz lecznicze środki pomocnicze, na przykład kule czy wózki. Ale uchwałę w tej sprawie podejmą radni dopiero pod koniec marca.

Podobnie jest w PCPR w Olsztynie oraz w Turku. Tam ograniczono dofinansowanie o około 20 proc.

– Rada powiatu jeszcze nie podjęła uchwały w sprawie podziału środków na rehabilitację, ale z projektu wynika, że obcięte będą wydatki na turnusy dla osób niepełnosprawnych – mówi Edyta Michalak, starszy inspektor z PCPR w Turku.

Zachowane zostaną jedynie dopłaty na wyjazdy dla dzieci. Jednak te PCPR, które ograniczyły wydatki na turnusy już w zeszłym roku, nie chcą ich obcinać. Dlatego takiej decyzji nie podjął PCPR w Olsztynie.

– Już w zeszłym roku ograniczyliśmy środki na turnusy. Pieniądze były przeznaczane jedynie na dzieci i młodzież. Dlatego nie chcielibyśmy, aby w tym roku szansę na wyjazd znowu traciły osoby dorosłe – mówi Monika Stefańska, starszy referent w PCPR w Olsztynie.

Samorząd obetnie wydatki na wszystkie inne działania, czyli np. na likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych oraz sprzęt rehabilitacyjny.

– Już od kilku lat stosujemy zasadę, że dofinansowujemy jedynie 40 proc. kosztów sprzętu rehabilitacyjnego – mówi Monika Stefańska.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2011-03-18, ostatnia aktualizacja: 2011-03-18 09:05

 

Są pieniądze z Unii na rehabilitację osoby niepełnosprawnej

Turnus rehabilitacyjny można sfinansować ze środków unijnych, pod warunkiem że część kosztów pokryje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2011 roku na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych powiaty otrzymają ponad 80 mln zł (czyli o 13 proc.) mniej niż w poprzednim. Z tych pieniędzy samorządy finansują m.in. udział niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, ale także działalność warsztatów terapii zajęciowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych oraz likwidację barier architektonicznych. Środki na te zadania przekazuje samorządom Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Część powiatowych centrów pomocy rodzinie rozważa więc likwidację albo bardzo poważne ograniczenie finansowania osobom niepełnosprawnym turnusów rehabilitacyjnych.

– Mamy dużo zaległych wniosków dotyczących zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dlatego jeśli środki przekazane z PFRON będą mniejsze niż w tym roku, sfinansujemy turnusy rehabilitacyjne tylko dzieciom – zapowiada Halina Bartkowicz-Błażejewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Rawie Mazowieckiej.

W tej sytuacji ważnym źródłem finansowania turnusów rehabilitacyjnych w 2011 roku mogą stać się fundusze unijne. Udział osoby niepełnosprawnej w turnusie powiatowe centrum pomocy rodzinie może częściowo sfinansować ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod warunkiem że uwzględni tę formę aktywnej integracji w swoim tzw. projekcie systemowym.

– Rozważamy taką możliwość w naszym projekcie, który przygotowujemy na rok 2011 – mówi Justyna Dobrełko z PCPR w Pruszkowie.

Zasady finansowania turnusów rehabilitacyjnych w projektach PCPR zostały doprecyzowane w znowelizowanych wytycznych ministra rozwoju regionalnego, które obowiązują od 1 stycznia. Zgodnie z nimi turnus nie może być w całości sfinansowany ze środków UE. Możliwe jest tylko pokrycie tej części, która nie została sfinansowana ze środków PFRON.

Cięcie po niepełnosprawnych

W związku z sytuacją – w 2011 roku kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie nie będzie podstawowym kryterium przyznania pomocy.

O pieniądze na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych w ostatnich dwóch latach ubiegało się ponad 1800 osób, a pozytywnie rozpatrzono niespełna 280 wniosków, przede wszystkim z powodu braku pieniędzy.
A już wiadomo, że w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie mniej pieniędzy – przynajmniej o milion złotych.

Niestety, będą musiały być ostre cięcia, zwłaszcza w przypadku dofinansowania…

1 2 3 5