Tag Archives: ministerstwo zdrowia

Skandaliczne rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia

Przez ostatnie miesiące tego roku niepełnosprawni nie będą mogli liczyć na refundację potrzebnego im sprzętu. To skutek ustawy reformującej służbę zdrowia.

Tak wynika z nowelizacji. Trzy tygodnie temu przyjął ją Sejm, teraz czekają ją głosowania senatorów. Nowelizacja (wprowadzająca tzw. koszyk świadczeń) to część reformy służby zdrowia przeprowadzanej przez minister zdrowia Ewę Kopacz. Obejmuje ona m.in. handel długami szpitali. Przewiduje, że zmieni się system kwalifikowania świadczeń.

Zgodnie z obecnymi przepisami prace legislacyjne prowadzi ministerstwo, które potem wydaje odpowiednie rozporządzenie. Po nowelizacji sprawy się skomplikują. Każda procedura nadal będzie przygotowana przez urzędników ministerialnych, ale potem musiałaby uzyskać rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM).

Ocena AOTM nie kończy jednak sprawy – dokumentacja wraca do resortu zdrowia, a ten wydaje rozporządzenie, w którym określi, czy w ogóle dane świadczenie będzie refundowane i w jakim zakresie. „Minister podejmuje decyzję w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych, nie będąc związanym rekomendacjami” – podkreśla jednak w swojej opinii prawnej dla senatorów Bożena Langner, główny legislator Kancelarii Senatu.

Niemniej jednak rekomendacja AOTM – choć nie wiąże ministra – będzie potrzebna. Reforma oznacza jednak, że stracą moc stare przepisy o niepełnosprawnych określające, kto i z jaką ulgą (czasem nawet bezpłatnie) mógłby otrzymać np. wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, specjalne obuwie itp. Rozporządzenie z nową listą refundowanych świadczeń może się pojawić najwcześniej 31 sierpnia (procedury zatwierdzające można przeprowadzić wcześniej).

Znikną bonifikaty

„Rz” dotarła do analizy prawnej sporządzonej przez pozarządowe organizacje niepełnosprawnych i firmy handlujące sprzętem dla inwalidów. Co z niej wynika? Nawet gdyby ministerialne rozporządzenie pojawiło się już 31 sierpnia, to i tak nic to niepełnosprawnym nie da. „Przepisy wykonawcze stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2010 r.” – czytamy w ekspertyzie sporządzonej na zlecenie spółki Geers Akustyka Słuchu, zajmującej się zaopatrzeniem w aparaty słuchowe.

Wszystko przez to, że zniknie art. 40 ust. 5 starej ustawy, czyli podstawa prawna obecnego dofinansowania. Ponadto art. 9 noweli przewiduje, że nowe regulacje będą dotyczyły świadczeń na 2010 r. Oznacza to, że przez cztery ostatnie miesiące tego roku niepełnosprawni nie będą się mogli starać o tańsze przedmioty ortopedyczne.

Resort milczy

Chcieliśmy się dowiedzieć, jak długo potrwa kwalifikowanie świadczeń według nowej procedury (bez tego nie da się bowiem wydać nowego rozporządzenia refundacyjnego). Zapytaliśmy też wprost, czy nowe przepisy oznaczają, że od 1 września nie będzie żadnych przepisów regulujących refundacje przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych i od tego dnia niepełnosprawni nie nabędą tych przedmiotów bezpłatnie albo z dotychczasowymi ulgami, ale wyłącznie za pełną odpłatnością. Ministerstwo Zdrowia przez tydzień nie odpowiedziało jednak na nasze szczegółowe pytania w tej sprawie.

Witold Włodarczyk, dyrektor generalny izby Polmed: – Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Mamy zapewnienia z ministerstwa, że do końca roku refundacje będą utrzymane. Nie wyobrażam sobie zresztą, aby było inaczej – dodaje Włodarczyk.

Rzeczpospolita