Tag Archives: legitymacje

Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie, które ma zmienić wzór legitymacji dla osób z niepełnosprawnością.

Zmianie mają ulec: wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i legitymacji zaświadczającej o stopniu niepełnosprawności. Dokumenty zostaną uzupełnione o symbol osoby na wózku inwalidzkim i tytuły w języku angielskim. Celem jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami korzystania z tych dokumentów poza granicami kraju.

Rozporządzenie ma również precyzować kwalifikacje jakie powinien posiadać pracownik socjalny zasiadający w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Mają być one tożsame z zapisanymi w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.

Aktualnie projekt rozporządzenia przechodzi przez etap konsultacji. Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni po ogłoszeniu rozporządzenia.

Źródło: Gazeta Prawna (15.01.2009 r.)