Tag Archives: integracja

WSPOMNIENIA Z XVIII MUZYCZNEJ SCENY INTEGRACJI 2012

Nasz zespół wokalno-teatralny „Razem” na tegorocznym festiwalu wykonał przebój:
 
„Niedziela będzie dla nas”

			
		

„Infosprawni” na Śląsku

Ruszyła akcja informacyjna skierowana do osób niepełnosprawnych z województwa śląskiego. W jednym czasie i w jednym miejscu można dowiedzieć się, jakiego rodzaju wsparcia udzielają instytucje samorządowe oraz PFRON tej grupie społeczeństwa.W miniony piątek w Tarnowskich Górach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach akcji „Infosprawni”, na którym zainteresowane osoby mogły uzyskać kompleksowe informacje na temat form wsparcia realizowanych przez władze samorządowe powiatu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest pomysłem posła Marka Plury, który przewodniczy Parlamentarnemu Zespołowi do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Grzegorza Żymły – dyrektora śląskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Z mojej prawie 20-letniej praktyki w pracy z osobami niepełnosprawnymi wiem, że często osoby te mają trudności z dotarciem do właściwej instytucji, która może wspierać je w aktywności społecznej i zawodowej – mówi Grzegorz Żymła – i stąd pomysł, aby organizować takie spotkania w różnych miejscowościach naszego województwa.
Piątkowe spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie CentrumPorady udziela pracownica Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / Fot. Grzegorz Franki Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach. Do sali sesyjnej starostwa powiatowego przybyło około 60 osób, które uczestniczyły zarówno w części konferencyjnej, jak i w indywidualnych rozmowach. Organizatorzy przygotowali trzy stoliki: jeden dla posła, drugi dla PFRON-u, a trzeci dla przedstawicieli instytucji samorządowych zajmujących się pomocą niepełnosprawnym czyli powiatowego centrum pomocy rodzinie i urzędu pracy. Zainteresowanie było tak duże, że zaplanowane na cztery godziny spotkanie przedłużyło się o ponad pół godziny.

Stolik posła Plury był cały czas oblegany przez niepełnosprawnych tarnogórzan / Fot. Grzegorz FrankiPoseł Plura, który niepełnosprawności ruchowej doświadcza na sobie od urodzenia twierdzi, że warto robić takie akcje, bo dla wielu niepełnosprawnych pokonanie nawet najmniejszych odległości jest dużym problemem, a czasem wręcz niemożliwością. – Przyjechać z Tarnowskich Gór do Katowic środkami transportu publicznego osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim jest dziś jeszcze nie lada kłopotem. To się powoli zmienia na lepsze i będzie zmieniać nadal, także wskutek przygotowywanej ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Ale na tę chwilę chcę wraz ze śląskim PFRON-em oraz władzami samorządowymi poszczególnych powiatów i organizacjami społecznymi docierać jak najbliżej osób, które pomimo swej niepełnosprawności chcą aktywnie uczestniczyć w różnych dziedzinach naszego życia. Spotkania informacyjne mają pomóc w odnalezieniu własnej drogi do samodzielności, do znalezienia pracy – dodaje poseł.

W województwie śląskim mieszka ponad pół miliona osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ponad 20 tys. z nich jeździ na wózkach, kolejne 20 tys. stanowią głuchoniemi, a prawie 25 tys. to osoby niewidome. Pomimo zachęt ze strony państwa polegających m.in. na dofinansowaniu utworzenia miejsca pracy i częściowej refundacji kosztów pracy, zatrudnienie znajduje tylko co piąty niepełnosprawny. Pracodawcy wciąż wolą płacić wysokie kary niż zatrudniać.

Najbliższe spotkania z cyklu „Infosprawni” odbędą się w Zabrzu, Częstochowie, Jastrzębiu – Zdroju i Raciborzu.

Nowa edycja Funduszu „Pierwszy Krok”

Jeszcze do 31 marca 2009 roku osoby z niepełnosprawnością mogą zgłaszać wnioski o pomoc finansową w ramach Funduszu „Pierwszy Krok”.  Stypendia – przyznawane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundację Sue Ryder  – przeznaczone są dla osób, które maksymalnie 10 lat temu doznały uszkodzenia kręgosłupa w wyniku skoku do wody lub wypadku komunikacyjnego.

Otrzymane środki finansowe w wysokości do 4,5 tys. można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, szkolenie, kurs, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznego oprzyrządowania oraz dostosowanie mieszkania lub likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu wnioskodawcy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku 18 – 30 lat, które mieszkają na terenie województwa małopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego lub pomorskiego. Aby zwrócić się o pomoc należy zgromadzić wymagane załączniki (m.in. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, rekomendacje, opis okoliczności wypadku, zaświadczenie o sytuacji finansowej), a następnie dostarczyć wraz z wnioskiem do Centrum Integracja w Krakowie, Gdyni, Zielonej Górze lub Warszawie.

Warunkiem otrzymania stypendium jest posiadanie środków własnych min. 10 % wartości przedmiotu dofinansowania.
– Osoby, które otrzymują stypendium w ramach Funduszu mają szanse na zwiększenie swojej samodzielności, np. podjecie pracy. Udzielając wsparcia, chcemy przyczynić się do ich powrotu do normalnego życia. Pomagamy zrobić „pierwszy krok” w stronę realizacji ich planów i potrzeb – mówi Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

O przyznaniu środków finansowych decydować będzie komisja składająca się z przedstawicieli założycieli Funduszu, tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Sue Ryder. Wnioski można składać dwa razy w roku w okresach 1 stycznia – 31 marca i  1 lipca – 30 września.

Fundusz jest finansowany przez Fundacje Sue Ryder oraz użytkowników karty „Integracja” Banku DnB Nord.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Funduszy na na stronie: www.plytkawyobraznia.pl

Autor: Marcin Urban, Źródło: niepelnosprawni.pl