Tag Archives: fundusz

Na UKW będzie łatwiej niepełnosprawnym

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego uruchomi 12 platform dla niepełnosprawnych studentów. Będą do ich dyspozycji tuż po przerwie świątecznej

To nie pierwsze ruchome platformy na bydgoskim uniwersytecie. Ale dopiero teraz znalazły się tam, gdzie potrzeba ich najbardziej, czyli na wydziale pedagogiki i psychologii przy ul. Chodkiewicza.

– Tu uczy się największa liczba studentów, jest także najwięcej osób niepełnosprawnych. Do tej pory musiały radzić sobie bez specjalnych wind, teraz wreszcie sytuacja się zmieni – mówi rzecznik uczelni Tomasz Zieliński.

Urządzenia czekają jeszcze na odbiór techniczny, którego w najbliższych dniach ma dokonać Urząd Dozoru Dźwigów. – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nastąpi to przed Bożym Narodzeniem. Niepełnosprawni studenci po powrocie z przerwy świątecznej będą mogli wjeżdżać na wyższe piętra praktycznie bez niczyjej pomocy – dodaje Zieliński.

Natalia Gudynowska, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych samorządu studenckiego UKW przyznaje, że platformy w głównym budynku uczelni były bardzo potrzebne. – Kierunki pedagogiczne są popularne, jest tam wiele osób, które potrzebują pomocy w poruszaniu się po uniwersytecie. Z pewnością będzie mniej krępujących sytuacji, gdy rodzice lub koledzy musieli wnosić po schodach osoby mające problemy z chodzeniem.

Po Nowym Roku UKW dodatkowo uruchomi jeszcze trzy urządzenia. Będą lepsze i większe od tych, które już są zainstalowane. Powinny być gotowe do użytku w lutym.

Ze specjalnych platform studenci bydgoskiego uniwersytetu do tej pory mogli korzystać w budynkach przy ul. Staffa, pl. Weyssenhoffa i Grabowej. Nowe zamontowano też na wydziale humanistycznym przy rondzie Jagiellonów. Na swoją kolej musi poczekać jeszcze gmach przy ul. Przemysłowej.

Ale to nie wszystko. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych prof. Bassam Aouil planuje otworzyć uniwersyteckie biuro osób niepełnosprawnych. – Ruszymy najpóźniej na wiosnę. Będziemy tworzyć punkty konsultacyjne z poradami psychologa, a także punkt doradztwa zawodowego, żeby ułatwić start na rynku pracy – tłumaczy. – Dostosujemy sale tak, by na zajęcia mogły przychodzić także osoby słabo słyszące czy niewidome. W przyszły mroku akademickim chcemy być w 100 proc. przygotowani na przyjęcie niepełnosprawnych – dodaje.

Teraz na UKW studiuje ich tylko ok. 400. To niewiele jak na uczelnię, która kształci ponad 15 tysięcy studentów. Zieliński ma nadzieję, że przystosowanie budynku przy Chodkiewicza, a także ulepszanie innych gmachów spowoduje zmianę tego stanu rzeczy. – Brak platform, wind i dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych łazienek odstraszał ich. Udogodnienia, jakie wprowadzamy, być może przyciągną do nas więcej osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Teraz możemy zaoferować im dobre warunki do studiowania – mówi.

Za platformy dla niepełnosprawnych UKW zapłacił 550 tys. zł.

Nowa edycja Funduszu „Pierwszy Krok”

Jeszcze do 31 marca 2009 roku osoby z niepełnosprawnością mogą zgłaszać wnioski o pomoc finansową w ramach Funduszu „Pierwszy Krok”.  Stypendia – przyznawane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundację Sue Ryder  – przeznaczone są dla osób, które maksymalnie 10 lat temu doznały uszkodzenia kręgosłupa w wyniku skoku do wody lub wypadku komunikacyjnego.

Otrzymane środki finansowe w wysokości do 4,5 tys. można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, szkolenie, kurs, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznego oprzyrządowania oraz dostosowanie mieszkania lub likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu wnioskodawcy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku 18 – 30 lat, które mieszkają na terenie województwa małopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego lub pomorskiego. Aby zwrócić się o pomoc należy zgromadzić wymagane załączniki (m.in. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, rekomendacje, opis okoliczności wypadku, zaświadczenie o sytuacji finansowej), a następnie dostarczyć wraz z wnioskiem do Centrum Integracja w Krakowie, Gdyni, Zielonej Górze lub Warszawie.

Warunkiem otrzymania stypendium jest posiadanie środków własnych min. 10 % wartości przedmiotu dofinansowania.
– Osoby, które otrzymują stypendium w ramach Funduszu mają szanse na zwiększenie swojej samodzielności, np. podjecie pracy. Udzielając wsparcia, chcemy przyczynić się do ich powrotu do normalnego życia. Pomagamy zrobić „pierwszy krok” w stronę realizacji ich planów i potrzeb – mówi Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

O przyznaniu środków finansowych decydować będzie komisja składająca się z przedstawicieli założycieli Funduszu, tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Sue Ryder. Wnioski można składać dwa razy w roku w okresach 1 stycznia – 31 marca i  1 lipca – 30 września.

Fundusz jest finansowany przez Fundacje Sue Ryder oraz użytkowników karty „Integracja” Banku DnB Nord.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Funduszy na na stronie: www.plytkawyobraznia.pl

Autor: Marcin Urban, Źródło: niepelnosprawni.pl