Tag Archives: edukacja

Niepełnosprawni boją się studiować

Zaledwie kilka polskich uczelni jest otwartych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Teraz będą musiały się otworzyć także pozostałe.

Młodzi niepełnosprawni częściej zamiast na studia, idą na zasiłek lub rentę. Jak wynika z danych GUS, obecnie stanowią oni zaledwie 1 proc. studiujących, a niewiele ponad 7 proc. niepełnosprawnych w wieku produktywnym ma wyższe wykształcenie. To przekłada się na rynek pracy: tylko 15 proc. z nich jest aktywnych zawodowo, pozostali najczęściej wpadają w pułapkę zasiłków.

– Niepełnosprawni są mniej konkurencyjni na rynku pracy. Nie dość, że zmagają się ze stereotypem osoby niepełnosprawnej, to jeszcze mają gorsze wykształcenie niż ich pełnosprawni rówieśnicy, wśród których jest trzy razy więcej osób po studiach – mówi dr Anna Żebrak, dyrektor ds. szkolnictwa wyższego w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Dlaczego osoby niepełnosprawne rzadziej decydują się na podjęcie studiów? Zdaniem dr Anny Żebrak, to w dużej mierze wina samych uczelni, które często zniechęcają takie osoby do studiowania, a na pewno im tego nie ułatwiają. Trzy lata temu Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przeprowadziła eksperyment. – Sprawdziliśmy telefonicznie gotowość wszystkich szkół wyższych w Polsce na przyjęcie niewidomych studentów – opowiada dr Żebrak. Okazało się, że aż 20 proc. uczelni zdecydowanie odmówiło przyjęcia osoby niepełnosprawnej.

– W Polsce jest zaledwie kilka szkół wyższych, które są przygotowane na przyjęcie takich studentów i otwarte na ich potrzeby. Zainteresowane osoby przekazują sobie z ust do ust informacje na ich temat – mówi dr Żebrak. Jej zdaniem, do takich szkół można zaliczyć tylko jedną krakowską uczelnię – Akademię Górniczo-Hutniczą. Obecnie uczy się tam ponad 350 niepełnosprawnych studentów. Od kilku lat realizowany jest program „AGH uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych”. Zakłada on kompleksowe podejście do problemów, z którymi borykają się niepełnosprawni i uwzględnia potrzeby konkretnego studenta.

– Metody i formy kształcenia są dobierane elastycznie w zależności od indywidualnych predyspozycji. W regulaminie studiów i innych dokumentach wprowadzono stosowne zapisy dotyczące studentów niepełnosprawnych, np. możliwość korzystania z pomocy asystenta, możliwość robienia notatek w formie alternatywnej – mówi prof. Zbigniew Kąkol, prorektor AGH ds. kształcenia.

W większości budynków AGH są windy, podjazdy i toalety dla osób poruszających się na wózkach. Studentom niesłyszącym na zajęciach pomaga tłumacz języka migowego, a sale dydaktyczne są wyposażane w pętle induktofoniczne i nadajniki radiowe. Osoby niedosłyszące mogą też wypożyczać indywidualne systemy wspomagające słyszenie, co ułatwia im udział w zajęciach. Mają też możliwość bezpłatnego korzystania z kserografu w celu robienia kopii notatek z zajęć. Co więcej, pełnosprawni studenci mogą na uczelni uczyć się języka migowego, by móc lepiej kontaktować ze swoimi niesłyszącymi kolegami. Na tym jednak nie koniec. AGH prowadzi również specjalne lektoraty języka angielskiego dla niepełnosprawnych studentów, a osoby niewidome lub niedowidzące mogą korzystać z programów czytających i powiększających tekst. Mają też możliwość wypożyczenia dyktafonów, przenośnych powiększalników tekstu, czy maszyn brajlowskich. Uczelnia pracuje również nad utworzeniem biblioteki cyfrowej dla niewidomych studentów.

 

dziennikpolski24.pl

PFRON rozstrzygnął konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Wczoraj, 20 października, PFRON rozstrzygnął konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską

W najbliższą środę, 20 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską pn. „OTWARTE DRZWI”. To już siódma edycja konkursu organizowanego corocznie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Celem konkursu jest zainteresowanie absolwentów uczelni problematyką niepełnosprawności oraz promowanie nowatorskich, ciekawych i godnych upowszechniania rozwiązań, służących szeroko pojętej rehabilitacji oraz integracji społecznej. Tematem badawczym zgłoszonych prac jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym i społecznym.

W tym roku zarząd PFRON przyznał dziesięć nagród finansowych. Autorzy najlepszych prac magisterskich zgłoszonych przez uczelnie z całego kraju otrzymali od 600 do nawet 2 tys. zł. (III miejsce – 600 zł, II miejsce 1,2 tys. zł, I miejsce – 2 tys. zł). Z kolei nagroda za najlepszą pracę doktorską wyniosła 3 tys. zł. Dodatkowo sześć prac otrzymało honorowe wyróżnienia.

Komisja konkursowa, w której zasiadają przedstawiciele świata nauki z możliwie najszerszych obszarów wiedzy – od nauk humanistycznych, poprzez medycynę, po reprezentantów środowiska technicznego – ocenili prace w trzech kategoriach: rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz medycznej.

Uroczysty finał oraz wręczenie nagród autorom najlepszych prac rozpocznie się o godz. 11:00 w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

Lista Laureatów:
Kategoria – Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej
1. I miejsce (nagroda 2 tys. zł)
Anna Banak
Próba oceny jakości życia pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w warunkach domowych w Polsce,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Praca napisana pod kierunkiem dr n. hum. Haliny Kulik.
2. II miejsce (nagroda 1,2 zł)
Zbigniew Wierciński
Wybrane aspekty przeżywania sytuacji transplantacji serca przez pacjentów,
Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Popiołek, prof. UŚ.
3. III miejsce (nagroda 600 zł)
Alina Saczek
Od dorosłości ku starości z RZS. Choroba przewlekła a poczucie jakości życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów,
Uniwersytet w Białymstoku.
Praca napisana pod kierunkiem dr Jerzego Halickiego.
4. wyróżnienie
Joanna Marcinkowska
Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Wierzbicach,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Hanny Marszałek.

2. Kategoria – Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej
1. I miejsce (nagroda 2 tys. zł)
Karolina Muszyńska
Czynniki różnicujące poziom samooceny u osób niepełnosprawnych niskiego wzrostu,
Uniwersytet w Białymstoku.
Praca napisana pod kierunkiem dr Ireny Parfieniuk.
2. II miejsce (nagroda 1,2 zł)
Wioletta Jóźwiak-Majchrzak
Obraz samego siebie a jakość życia osób z niepełnosprawnością ruchową,
Uniwersytet Łódzki.
Praca napisana pod kierunkiem dr Anny Walczak.
3. III miejsce (nagroda 600 zł)
Maria de Mezer
SignWriting jako odpowiednik pisma w języku migowym,
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Szczepankowskiego.
4. wyróżnienia
a) Marlena Szewc
Sytuacja osób z dysfunkcją wzroku w zmieniającej się Polsce,
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca napisana pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz.
b) Katarzyna Łuczak
Działalność edukacyjno-rewalidacyjna Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym jako organizacji pożytku publicznego,
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Szczepankowskiego.

3. Kategoria – Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej
1. I miejsce (nagroda 2 tys. zł)
Natalia Ratajczak
Ekologiczna szkoła bez barier – liceum integracyjne we Wrocławiu,
Politechnika Wrocławska.
Praca napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Anny Bać.
2. II miejsce (nagroda 1,2 tys. zł)
Elżbieta Doroszewska
Niepełnosprawni przedsiębiorcy – portret środowiska na tle działalności samorządu terytorialnego,
Uniwersytet Warszawski.
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Dziemianowicza.
3. III miejsce (nagroda 600 zł)
Andrzej Leszczyński
Magdalenka Wzgórze Kreatywnych,
Politechnika Białostocka.
Praca napisana pod kierunkiem mgr inż. arch. Jana Kabaca.
4. Wyróżnienia
a) Wojciech Gelmuda
Termometr zaokienny dla niewidomych,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Kosa.
b) Maciej Szumiński
Opracowanie listy walidacyjnej dla stron internetowych oraz scenariuszy badawczych dla osób z niepełnosprawnościami na podstawie istniejących standardów sieciowych oraz aplikacji badawczej,
Politechnika Łódzka.
Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Zbigniewa Wiśniewskiego oraz dr inż. Aleksandry Polak–Sopińskiej.
c) Katarzyna Rocka
Rynek pracy osób niepełnosprawnych w Polsce,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
Praca napisana pod kierunkiem Sędzi Sądu Najwyższego Teresy Marii Romer.

4. Kategoria – praca doktorska (nagroda 3 tys. zł)
Izabella Kucharczyk
Rozwój wyobrażeń surogatowych i rozumowania przez analogie u uczniów niewidomych,
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Zofii Palak, prof. UMCS.