Przepisy zniechęcają do zatrudniania niepełnosprawnych

Kontrola etatu to zbędny obowiązek.
Chodzi o obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego, gdy pracodawca zamierza zatrudnić osobę ze znacznym lub częściowym stopniem niepełnosprawności.
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego złożyła w sejmowej komisji „Przyjazne państwo” projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który eliminuje ten zbędny ich zdaniem obowiązek.
– Zniechęca on wielu przedsiębiorców do zatrudniania takich pracowników. Obawiają się, że inspektor, który przyjdzie na kontrolę stanowiska pracy niepełnosprawnego, sprawdzi także resztę firmy i a nuż coś znajdzie – tłumaczył podczas wczorajszego posiedzenia komisji Aleksander Waszkielewicz, wiceprezes FIRR.
Fundacja w projekcie złożonym w komisji proponuje więc wykreślenie z art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji tego ograniczenia. Firma, która zdecyduje się na zatrudnienie takiego pracownika, nadal miałaby obowiązek dostosowania miejsca pracy do jego potrzeb, a inspekcja pracy będzie mogła skontrolować spełnienie tego obowiązku, ale tylko na zasadach ogólnych.
Ze stanowiska, jakie zajęli podczas debaty w Sejmie przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wynika, że taka zmiana może doprowadzić do dyskryminacji zakładów pracy chronionej, w których pozostanie obowiązek kontroli stanowiska pracy przez inspekcję.
Z kolei przedstawiciele Inspekcji Pracy nie oponowali przed pozbawieniem ich tego uprawnienia. Okazuje się bowiem, że wielu przedsiębiorców, jeśli już zdecyduje się na zatrudnienie pracownika ze znacznym lub częściowym stopniem niepełnosprawności, nie informuje inspekcji o tym fakcie. Obowiązek wynikający z ustawy pozostaje więc w praktyce martwy, skutecznie jednak odstrasza innych pracodawców.
Przewodniczący komisji Mirosław Sekuła stwierdził, że ten przepis to klasyczny przykład nadopiekuńczości państwa, który zamiast pomagać szkodzi niepełnosprawnym pracownikom.
Projekt trafi teraz do Biura Analiz Sejmowych, które zadecyduje, czy ta nowelizacja może zostać przegłosowana w obecnym kształcie, czy też trzeba ją rozszerzyć na zakłady pracy chronionej.

Żródło: Rzeczpospolita

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.