PFRON rozstrzygnął konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Wczoraj, 20 października, PFRON rozstrzygnął konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską

W najbliższą środę, 20 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską pn. „OTWARTE DRZWI”. To już siódma edycja konkursu organizowanego corocznie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Celem konkursu jest zainteresowanie absolwentów uczelni problematyką niepełnosprawności oraz promowanie nowatorskich, ciekawych i godnych upowszechniania rozwiązań, służących szeroko pojętej rehabilitacji oraz integracji społecznej. Tematem badawczym zgłoszonych prac jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym i społecznym.

W tym roku zarząd PFRON przyznał dziesięć nagród finansowych. Autorzy najlepszych prac magisterskich zgłoszonych przez uczelnie z całego kraju otrzymali od 600 do nawet 2 tys. zł. (III miejsce – 600 zł, II miejsce 1,2 tys. zł, I miejsce – 2 tys. zł). Z kolei nagroda za najlepszą pracę doktorską wyniosła 3 tys. zł. Dodatkowo sześć prac otrzymało honorowe wyróżnienia.

Komisja konkursowa, w której zasiadają przedstawiciele świata nauki z możliwie najszerszych obszarów wiedzy – od nauk humanistycznych, poprzez medycynę, po reprezentantów środowiska technicznego – ocenili prace w trzech kategoriach: rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz medycznej.

Uroczysty finał oraz wręczenie nagród autorom najlepszych prac rozpocznie się o godz. 11:00 w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

Lista Laureatów:
Kategoria – Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej
1. I miejsce (nagroda 2 tys. zł)
Anna Banak
Próba oceny jakości życia pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w warunkach domowych w Polsce,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Praca napisana pod kierunkiem dr n. hum. Haliny Kulik.
2. II miejsce (nagroda 1,2 zł)
Zbigniew Wierciński
Wybrane aspekty przeżywania sytuacji transplantacji serca przez pacjentów,
Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Popiołek, prof. UŚ.
3. III miejsce (nagroda 600 zł)
Alina Saczek
Od dorosłości ku starości z RZS. Choroba przewlekła a poczucie jakości życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów,
Uniwersytet w Białymstoku.
Praca napisana pod kierunkiem dr Jerzego Halickiego.
4. wyróżnienie
Joanna Marcinkowska
Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Wierzbicach,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Hanny Marszałek.

2. Kategoria – Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej
1. I miejsce (nagroda 2 tys. zł)
Karolina Muszyńska
Czynniki różnicujące poziom samooceny u osób niepełnosprawnych niskiego wzrostu,
Uniwersytet w Białymstoku.
Praca napisana pod kierunkiem dr Ireny Parfieniuk.
2. II miejsce (nagroda 1,2 zł)
Wioletta Jóźwiak-Majchrzak
Obraz samego siebie a jakość życia osób z niepełnosprawnością ruchową,
Uniwersytet Łódzki.
Praca napisana pod kierunkiem dr Anny Walczak.
3. III miejsce (nagroda 600 zł)
Maria de Mezer
SignWriting jako odpowiednik pisma w języku migowym,
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Szczepankowskiego.
4. wyróżnienia
a) Marlena Szewc
Sytuacja osób z dysfunkcją wzroku w zmieniającej się Polsce,
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca napisana pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz.
b) Katarzyna Łuczak
Działalność edukacyjno-rewalidacyjna Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym jako organizacji pożytku publicznego,
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Szczepankowskiego.

3. Kategoria – Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej
1. I miejsce (nagroda 2 tys. zł)
Natalia Ratajczak
Ekologiczna szkoła bez barier – liceum integracyjne we Wrocławiu,
Politechnika Wrocławska.
Praca napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Anny Bać.
2. II miejsce (nagroda 1,2 tys. zł)
Elżbieta Doroszewska
Niepełnosprawni przedsiębiorcy – portret środowiska na tle działalności samorządu terytorialnego,
Uniwersytet Warszawski.
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Dziemianowicza.
3. III miejsce (nagroda 600 zł)
Andrzej Leszczyński
Magdalenka Wzgórze Kreatywnych,
Politechnika Białostocka.
Praca napisana pod kierunkiem mgr inż. arch. Jana Kabaca.
4. Wyróżnienia
a) Wojciech Gelmuda
Termometr zaokienny dla niewidomych,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Kosa.
b) Maciej Szumiński
Opracowanie listy walidacyjnej dla stron internetowych oraz scenariuszy badawczych dla osób z niepełnosprawnościami na podstawie istniejących standardów sieciowych oraz aplikacji badawczej,
Politechnika Łódzka.
Praca napisana pod kierunkiem dr inż. Zbigniewa Wiśniewskiego oraz dr inż. Aleksandry Polak–Sopińskiej.
c) Katarzyna Rocka
Rynek pracy osób niepełnosprawnych w Polsce,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
Praca napisana pod kierunkiem Sędzi Sądu Najwyższego Teresy Marii Romer.

4. Kategoria – praca doktorska (nagroda 3 tys. zł)
Izabella Kucharczyk
Rozwój wyobrażeń surogatowych i rozumowania przez analogie u uczniów niewidomych,
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Zofii Palak, prof. UMCS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.