Category Archives: Artykuły

Zmiana Statutu i nazwy organizacji

Uprzejmie informujemy o zmianie Statutu i nazwy organizacji z:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Ruchowo „RAZEM” na Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „RAZEM”
Zmiana nazwy Stowarzyszenia i Statutu sa konsekwencją przeobrażeń,
jakie mają miejsce w naszej prawie 40 – letniej działalności. Nazwa i
Statut zostały zmienione Uchwałami Walnego Zebrania Członów
Stowarzyszenia w dniu10 czerwca 2019 roku i zatwierdzone
Postanowieniem Sądu KRS w lipcu 2019 roku.
Wszystkie pozostałe dane organizacji – adres siedziby, NIP, REGON, nr
KRS, nr konta bankowego pozostają bez zmian.

Warszawski ratusz zatrudni ponad 200 osób. Jak być wśród nich?

W ciągu trzech lat Urząd m.st. Warszawa, wraz z dzielnicami, chce osiągnąć wskaźnik 6 proc. zatrudnionych osób z niepełnosprawnością – poinformowano podczas pierwszej konferencji prasowej Donaty Kończyk, nowej pełnomocniczki Prezydent m.st. Warszawy ds. dostępności. Obecnie wśród ok. 7,5 tys. warszawskich urzędników osoby z niepełnosprawnością stanowią 3 proc.
Source: Niepelnosprawni.pl

1 2 3 35