Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim jako pierwszy w Polsce wydał 20 lutego 2019 r. orzeczenie, zgodnie z którym osoba otrzymująca najniższą emeryturę, a opiekująca się swoją od urodzenia niepełnosprawną córką, otrzyma świadczenie pielęgnacyjne w kwocie różnicy pomiędzy faktycznie otrzymywaną „na rękę” emeryturą i wysokością świadczenia.
Source: niepelnosprawni.pl