Chcę dowiedzieć się, czy osobie mającej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, kierowanej na staż z urzędu pracy, przysługują te same uprawnienia co osobie z niepełnosprawnością podejmującej pracę na podstawie stosunku pracy? Ponadto, czy pracodawca zatrudniający niepełnosprawnego powinien mieć udokumentowane, że stanowisko pracy dla takiej osoby jest odpowiednio przygotowane?

Angela K.
Source: niepelnosprawni.pl