Jest potrzeba kontynuacji w mieście programu bezpłatnej pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w drobnych naprawach domowych – uznały władze Białegostoku. W budżecie na 2019 roku zaplanowano na to 50 tys. zł. Niedługo ma być ogłoszony konkurs dla zainteresowanych podmiotów.
Source: niepelnosprawni.pl