Od 14 maja 2010r.  Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku
publicznego o numerze KRS: 0000042118.

Rachunek bankowy Stowarzyszenia na który można dokonywać wpłat to:
93 1020 1664 0000 3802 0139 8585.