Trzy miesiące szkoleń z projektowania uniwersalnego mieszkań prawie 40. studentów z wrocławskich uczelni: Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Sztuk Pięknych, zwieńczono galą ósmej edycji Wspólnej Inicjatywy Architektonicznej.
Source: niepelnosprawni.pl