Najniższy przeciętny dochód osiągnęły w zeszłym roku gospodarstwa domowe rencistów. Był on trzy razy niższy niż w gospodarstwach domowych rolników oraz pracujących na własny rachunek. Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wyniki badania budżetów gospodarstw domowych w 2017 r. Wynika z nich, że niepełnosprawność wciąż negatywnie wpływa na dochody rodzin i ich stan posiadania.
Source: niepelnosprawni.pl