PFRON serdecznie zaprasza organizacje pracodawców osób niepełnosprawnych na spotkanie informacyjne dotyczące sposobu realizacji zadania określonego w art. 32 ustawy o rehabilitacji, tj. udzielania pomocy pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej przez Fundusz, które odbędzie się w środę, 20 maja br., o godz. 12.00 w siedzibie PFRON, Al. Jana Pawła II 13, Warszawa, sala 907. Na spotkaniu zostaną przedstawione i omówione przygotowane przez Fundusz wzory dokumentów. Relacja ze spotkania, wraz z najważniejszymi informacjami dotyczącymi ubiegania się o pomoc określoną w rozporządzeniu i instrukcją wypełniania dokumentów, ukaże się na stronie internetowej PFRON 25 maja br.
Organizacje pracodawców osób niepełnosprawnych, zainteresowane udziałem ich przedstawicieli w spotkaniu, proszone są o zgłoszenie nazwiska przedstawiciela wraz z nazwą organizacji, na adres e-mail katarzyna_kaminska@pfron.org.pl, nie później niż do piątku, 15 maja br. do godz. 14.00. Zgłoszenie przedstawiciela organizacji oraz potwierdzenie otrzymania tego zgłoszenia przez PFRON jest warunkiem wzięcia udziału w spotkaniu.
Fundusz dołoży wszelkich starań, aby wesprzeć pracodawców w ubieganiu się o pomoc przewidzianą w art. 32 ustawy o rehabilitacji, zapewniając jednolitość i przejrzystość procesu oceny złożonych wniosków oraz na bieżąco konsultując się ze środowiskiem pracodawców osób niepełnosprawnych. W ramach tych działań po rozpoczęciu naboru wniosków i ich wstępnej analizie planowane jest kolejne spotkanie z przedstawicielami organizacji (koniec czerwca).