– Proszę nie odrzucać naszych petycji, bo tylko one mogą nas uratować przed najgorszą nędzą –apelowała Katarzyna Zaremba. W imieniu tzw. matek EWK złożyła jedną z petycji, dotyczących podniesienia świadczeń wypłacanych rodzicom pobierającym wcześniejsze emerytury z tytułu opieki nad niesamodzielnym dzieckiem.
Source: niepelnosprawni.pl