Monthly Archives: Maj 2011

Zachęta dla niepełnosprawnych do korzystania z dotacji UE

Resort rozwoju regionalnego chce zwiększyć liczbę osób niepełnosprawnych korzystających z pieniędzy unijnych. Ma temu posłużyć cykl spotkań „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”

Jak wskazuje Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego udział osób niepełnosprawnych w projektach współfinansowanych przez Unię jest wciąż zbyt niski. Mogą one korzystać z dotacji z programu operacyjnego „Kapitał ludzki” wdrażanego na poziomie krajowym i regionalnym. Mimo, że osoby niepełnosprawne są jedną z priorytetowych grup objętych wsparciem finansowym z tego programu to skorzystało z niego stosunkowo niewiele, bo około 93 tys. niepełnosprawnych. Stanowi to tylko 3 proc. wszystkich osób biorących udział w dotowanych projektach.

– Dlatego konieczne jest zwiększenie liczby projektów skierowanych do tej grupy – podkreśla Bieńkowska. Największy odsetek osób niepełnosprawnych uzyskał wsparcie w województwach: wielkopolskim (5,43 proc.), łódzkim (5,43 proc.) i lubelskim (4,73 proc.), a najmniejszy w warmińsko-mazurskim (2,55 proc.) i kujawsko-pomorskim (2,77 proc.). Na poziomie krajowym realizowane są ogólnokrajowe i ponadregionalne programy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin . Często wykorzystywane formy pomocy to: wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia  i podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych, praktyki i staże zawodowe, poradnictwo prawne. Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje projekt wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a uczelnie wyższe mogą realizować przedsięwzięcia bezpośrednio kierowane do studentów niepełnosprawnych, których celem jest umożliwienie im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej.

Na poziomie regionalnym osoby niepełnosprawne mogą korzystać ze wszystkich części „Kapitału ludzkiego”, ale najczęściej uczestniczą w projektach z Priorytetu VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”  i VII – „Promocja integracji społecznej”. Najczęściej stosowane formy wsparcia to: warsztaty, szkolenia, kursy, wsparcie psychologiczno-doradcze, programy aktywizacji zawodowej, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia, wspieranie wolontariatu, upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna), organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

rp.pl

Niepełnosprawni będą mogli głosować korespondencyjnie

27.05. Warszawa (PAP) – Wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych i nakładek na karty do głosowania z opisem w alfabecie Braille’a – to zmiany w prawie wyborczym przyjęte w piątek Sejm.Sejm uchwalił w piątek ustawę o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych, która zmienia Kodeks wyborczy. Teraz zajmie się nią Senat.

Prace nad tymi zmianami trwały półtora roku. Szef sejmowej Komisji Polityki Społecznej Sławomir Piechota (PO) nazwał ich uchwalenie „historyczną zmianą”. „Przechodzimy od deklaracji do konkretnych rozwiązań, które mają umożliwić korzystanie z podstawowego prawa, jakim jest prawo do udziału w wyborach” – zaznaczył Piechota na konferencji prasowej w Sejmie, zorganizowanej po głosowaniu nad projektem.

Zgodnie z nowelą, osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły w wyborach głosować korespondencyjnie – dla celów głosowania listownego przeznaczona będzie co najmniej jedna komisja na terenie gminy. Nowela przewiduje też możliwość głosowania przez wyborcę niewidomego lub niedowidzącego przy pomocy nakładek do kart do głosowania w alfabecie Braille’a.

Nowe przepisy wprowadzają ponadto nieodpłatną informację dla osób niepełnosprawnych w formie infolinii oraz materiałów drukowanych – wyborca będzie mógł zażądać przysłania dokumentów na swój adres domowy. Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza będzie sporządzać i udostępniać w alfabecie Braille’a materiał informacyjny o uprawnieniach niepełnosprawnych wyborców.

Za zmianą kodeksu wyborczego opowiedziały się kluby PO, PSL, SLD i PJN, przeciwko byli posłowie PiS. (PAP)

laz/ son/ jra/

 

III Aleja z kopertami dla inwalidów

Po północnej stronie III Alei wyznaczone zostaną dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Czy będą także w pozostałych częściach Alej po ich wyremontowaniu – wciąż nie wiadomo.

Miejsca dla niepełnosprawnych pojawią się przy aptece w rejonie KFC tuż przy pl. Biegańskiego oraz przy budynku nr 62, w którym mieści się przychodnia lekarska. 

– Drogowcy naprawią to o czym zapomnieli trzy lata temu oddając do użytku wyremontowany odcinek Alej Najświętszej Maryi Panny – mówi radny Marcin Maranda, który interpelował w tej sprawie.

W sumie, na odcinku od kościoła św. Zygmunta do końca Alej, znajdziemy pięć miejsc gdzie zaparkują niepełnosprawni lub przewożący osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Oprócz dwóch planowanych w III Alei, jedno znajduje się na wysokości domu handlowego Seka i dwa na pl. Daszyńskiego. – To zdecydowanie za mało jak na główną arterię i ścisłe centrum miasta – uważa Maranda.

Radny zadał też pytanie, czy w obrębie remontowanego pl. Biegańskiego i pozostałych odcinków Alej po modernizacji zostaną wyznaczone miejsca parkingowe  dla niepełnosprawnych. Odpowiedzi dotąd nie dostał.

Tyle, że nadal nie wiadomo ze stuprocentową pewnością jak w ogóle zostaną zorganizowane parkingi. Nie wykluczone, że jednak równolegle do jezdni a nie ukośnie.

Źródło: Gazeta Wyborcza Częstochowa