Monthly Archives: Czerwiec 2009

Projekt dla osób z niepełnosprawnością ruchową w stopniu znacznym

Trwa projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”. Realizowany jest on przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Caritas Polska, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich POMOC MALTAŃSKA. Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową w wejściu i powrocie na rynek pracy lub kontynuowaniu nauki. Rozwój zindywidualizowanych usług, adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwoli na zaplanowanie właściwego rozwoju zawodowego tych osób. Świadczone w ramach projektu usługi, pozwolą na upowszechnienie oferty doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać wszystkie osoby niepełnosprawne ruchowo z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, bądź posiadające decyzję komisji ZUS ( I grupa ), mające powyżej 16. roku życia oraz rodziny i najbliższe otoczenie osób niepełnosprawnych

W ramach projektu przygotowano m.in. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, kursy zawodowe, wsparcie w kontynuowaniu nauki, możliwość zakupu sprzętu ułatwiającego aktywizację zawodową, możliwość podjęcia płatnego stażu zawodowego oraz konsultacje indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem i innymi specjalistami.
Więcej informacji na temat projektu uzyskacie Państwo w regionalnym biurze projektu znajdującym się w budynku Caritas Diecezji Bydgoskiej przy ul. Cienistej 2 , oraz pod nr tel.: (52) 371 67 21 wew.28, pisząc na adres e-mail: bydgoszcz@sprawni.caritas.pl, a także stronach internetowych: www.sprawni.caritas.pl i www.pracabezbarier.org.

Konferencja Pełno(s)prawny student

Podobnie, jak w latach ubiegłych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konferencji poświęconej kształceniu wyższemu osób niepełnosprawnych. Kierujemy ją przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień organizacją pracy uczelni wyższych z uwzględnieniem potrzeb studentów niepełnosprawnych, jednakże gorąco zapraszamy również przedstawicieli władz uczelni oraz pracowników dydaktycznych i administracyjnych.
Wychodząc naprzeciw sugestiom zgłoszonym przez uczestników poprzednich konferencji dokonaliśmy modyfikacji, które pozwolą na organizację konferencji w sposób bardziej dostosowany do oczekiwań uczestników.
1. Termin. Podczas poprzedniej edycji konferencji uczestnicy zgłosili propozycję zmiany terminu na wcześniejszy, najlepiej wrześniowy. Uwzględniliśmy to życzenie i termin konferencji został ustalony na 16-17 września 2009 r.
2. Miejsce. Podobnie, jak w latach ubiegłych, konferencja odbędzie się w Krakowie, w najbliższym czasie na stronie www.firr.org.pl zamieścimy informację na temat konkretnej lokalizacji.
3. Program. Analizujemy zgłaszane przez uczestników propozycje oraz wypełniane ankiety by na podstawie tych informacji zmodyfikować program. Zaplanowaliśmy konferencję dwudniową, przebiegającą zgodnie z programem ramowym:
I DZIEŃ PIERWSZY
a. Sesja plenarna składająca się z wystąpień – prelekcji tematycznych. Każdy uczestnik może zaproponować swoje wystąpienie. Zgłoszenia prosimy kierować na adres jacek.zadrozny@firr.org.pl do końca lipca. Prelegenci zostaną poproszeni o dostarczenie materiałów: abstraktu wystąpienia oraz prezentacji. Dla prelegentów przewidujemy zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie.
b. Panel dyskusyjny. Uczestnicy często zgłaszali nam brak możliwości wymiany poglądów, zamierzamy więc dać taką możliwość. W tym miejscu zatem składamy wszystkim propozycję zgłoszenia tematów do dyskusji oraz zaproponowanie dyskutantów.
II DZIEŃ DRUGI
Drugiego dnia – podobnie jak w zeszłym roku – zapraszamy do udziału w warsztatach. Będą zorganizowane w taki sposób, by każdy mógł wziąć udział w dwóch z czterech modułów. Także w tym wypadku przyjmujemy propozycje tematyczne.
c. Konferencja zakończy się spotkaniem plenarnym.
Szczegółowy program już wkrótce zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.firr.org.pl.
Prosimy o odesłanie załączonego formularza na adres jacek.zadrozny@firr.org.pl. Formularz nie jest potwierdzeniem uczestnictwa, a jedynie ankietą pomocną w organizacji konferencji. Formularz zgłoszeniowy wraz z zaproszeniem roześlemy wkrótce.
Konferencja jest dofinansowana ze środków PFRON.