Monthly Archives: Luty 2009

Metro bezpieczniejsze?

W sprawie bezpieczeństwa niewidomych w metrze coś drgnęło. Do Ministerstwa Infrastruktury wpłynął wczoraj projekt przepisów o zabezpieczeniach peronów odpowiednimi paskami z wypukłościami. Złożyło go Metro. Dziś na większości stacji przed krawędzią peronu jest żółta linia. Niewidomi skarżą się, że nie są w stanie wyczuć laską końca peronu.

– Mimo że jesteśmy przewoźnikiem i do nas należy przewożenie ludzi, to przygotowaliśmy projekt przepisów. Przekazaliśmy to Ministerstwu Infrastruktury. Wcześniej kilkakrotnie zwracaliśmy się o odpowiednie regulacje. Ale prośby na niewiele się zdały – twierdzi Anna Bartoń z biura prasowego Metra. Wczoraj odbyło się spotkanie jego zarządu z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliuszem Engelhardtem.- Uzyskaliśmy obietnicę wsparcia. Mamy nadzieję, że nada to nowy bieg sprawie – dodaje. Przedstawiciele Metra złożyli także założenia do badań i testów pasów i oznakowania dotykowego. Na peronach metra obowiązują te same przepisy, co na kolei. Dlatego zostały wytypowane stacje kolejowe i metra, w których można te testy przeprowadzić. – Trzeba sprawdzić, jakie rozwiązania zastosować. Czy mają to być pasy z wyżłobieniami, czy z guzkami – zauważa Bartoń. Przy badaniach ma pomóc Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa.

Środowiska osób niepełnosprawnych alarmowały prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz wielokrotnie, że w warszawskim metrze jest niebezpiecznie. We wrześniu na stacji Centrum doszło do wypadku niewidomego studenta. Stracił nogę, lekarze w Szwajcarii walczą o uratowanie drugiej. Po tej tragedii władze Warszawy zadeklarowały, że będą pieniądze na pilne prace modernizacyjne. Ale jak pisaliśmy w grudniu, nie zabezpieczono ich w tegorocznym budżecie. A pierwsze roboty mają ruszyć dopiero w 2012 roku. Ostatnio zrobiło się głośno, że teraz i tak niewiele można zrobić, bo brakuje odpowiednich przepisów.

Niestety, nie wiadomo, kiedy się pojawią. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Mikołaj Karpiński potwierdził tylko, że do takiego spotkania doszło.

Źródło: Gazeta Wyborcza Stołeczna

Nowa edycja Funduszu „Pierwszy Krok”

Jeszcze do 31 marca 2009 roku osoby z niepełnosprawnością mogą zgłaszać wnioski o pomoc finansową w ramach Funduszu „Pierwszy Krok”.  Stypendia – przyznawane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundację Sue Ryder  – przeznaczone są dla osób, które maksymalnie 10 lat temu doznały uszkodzenia kręgosłupa w wyniku skoku do wody lub wypadku komunikacyjnego.

Otrzymane środki finansowe w wysokości do 4,5 tys. można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, szkolenie, kurs, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznego oprzyrządowania oraz dostosowanie mieszkania lub likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu wnioskodawcy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku 18 – 30 lat, które mieszkają na terenie województwa małopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego lub pomorskiego. Aby zwrócić się o pomoc należy zgromadzić wymagane załączniki (m.in. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, rekomendacje, opis okoliczności wypadku, zaświadczenie o sytuacji finansowej), a następnie dostarczyć wraz z wnioskiem do Centrum Integracja w Krakowie, Gdyni, Zielonej Górze lub Warszawie.

Warunkiem otrzymania stypendium jest posiadanie środków własnych min. 10 % wartości przedmiotu dofinansowania.
– Osoby, które otrzymują stypendium w ramach Funduszu mają szanse na zwiększenie swojej samodzielności, np. podjecie pracy. Udzielając wsparcia, chcemy przyczynić się do ich powrotu do normalnego życia. Pomagamy zrobić „pierwszy krok” w stronę realizacji ich planów i potrzeb – mówi Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

O przyznaniu środków finansowych decydować będzie komisja składająca się z przedstawicieli założycieli Funduszu, tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Sue Ryder. Wnioski można składać dwa razy w roku w okresach 1 stycznia – 31 marca i  1 lipca – 30 września.

Fundusz jest finansowany przez Fundacje Sue Ryder oraz użytkowników karty „Integracja” Banku DnB Nord.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Funduszy na na stronie: www.plytkawyobraznia.pl

Autor: Marcin Urban, Źródło: niepelnosprawni.pl

Poczta nieprzyjazna niepełnosprawnym

Nie tylko zwykli klienci mają problemy z Pocztą Polską. Ci z nich, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich często nie mogą nawet samodzielnie dostać się do urzędu i skorzystać z jakichkolwiek usług.


W dniach od 6 do 24 października 2008 roku pracownicy 16 wojewódzkich delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej skontrolowali placówki Poczty Polskiej pod kątem ich przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda delegatura skontrolowała przynajmniej 20 urzędów, po 10 w miastach i na wsi. Łącznie skontrolowano 323 placówki. Wyniki kontroli nie napawają optymizmem.
UKE z przykrością stwierdził, że większość ze skontrolowanych placówek nie spełnia w pełnym zakresie wymogów ustawowych. Urzędy pocztowe najgorzej przystosowane są w zakresie możliwości samodzielnego wjazdu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – 34% na wsi i 52% w miastach. Urząd podkreśla, że niemożność dostania się do urzędu uniemożliwia niepełnosprawnym skorzystanie z innych udogodnień, które w danej placówce mogą się znajdować.
Najlepiej urzędy pocztowe wywiązują się z obowiązku informowania osób niepełnosprawnych o ich uprawnieniach – czyni to 100% placówek miejskich oraz 98% wiejskich. Dobrze wygląda także sytuacja w przypadku usytuowania okienek (88% w miastach, 79% na wsi), ich oznakowania (87% oraz 80%), a także dostępu do skrzynki pocztowej (86%, 80%).
Urząd zauważył jednak, że występują nie tylko istotne różnice w przypadku podziału na placówki miejskie i wiejskie, ale także w zależności od regionu kraju.

Prezes UKE stwierdziła, że w dalszym ciągu przystosowanie placówek pocztowych do potrzeb osób niepełnosprawnych jest niewystarczające, a sama Poczta Polska podejmuje zbyt mało działań, by ten stan rzeczy zmienić. Niestety trudno od państwowego przedsiębiorstwa oczekiwać, by w obliczu trudnej sytuacji finansowej, zwiększyła ona inwestycje.

Źródło: di.com.pl

1 2 3