Historia

W roku 2001 Stowarzyszenie objęło opieką 78 rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi ruchowo z miasta Częstochowy i powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych powstało Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36. Tu też w każdą środę od 10 do 14 rodzice pełnią dyżury służąc radą , pomocą młodym matkom , które urodziły dzieci z wadami. Stowarzyszenie organizuje spotkania i zajęcia.
w godz. 9 – 14 (oprócz wakacji), w czasie których dzieci i młodzież są rehabilitowane i mają zorganizowane zajęcia dydaktyczno – manualne, a ich opiekunowie szkolenia i instruktaż.