Praktyki i staże zawodowe w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeden z największych polskich pracodawców, zachęca studentów z niepełnosprawnością do odbycia praktyk i staży zawodowych w swoich oddziałach. Ofertę zatrudnienia studentów i absolwentów przekazał pełnomocnikom ds. osób niepełnosprawnych z krajowych wyższych uczelni, z którymi spotkał się 6 kwietnia w siedzibie centrali ZUS w Warszawie. Partnerem akcji oraz współrealizatorem spotkania było Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we wszystkich swoich oddziałach (42), inspektoratach (218) i biurach terenowych (65) zatrudnia obecnie 47 800 pracowników. Zaledwie 850 z nich to osoby z niepełnosprawnością – głównie w stopniu umiarkowanym. W strategii zarządzania zasobami ludzkimi na lata 2009-2012 ZUS przygotował dwa programy, które miałyby poprawić ten wskaźniki. Oprócz wewnętrznych działań na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością już pracujących w ZUS, modyfikuje również nabór kadry na nowe stanowiska.

Szukając najbardziej wykwalifikowanych pracowników – także wśród osób z niepełnosprawnością – ZUS nawiązuje współpracę z uczelniami wyższymi. Podczas spotkania z pełnomocnikami rektorów ds. osób niepełnosprawnych przedstawił swoją ofertę praktyk i staży zawodowych dla studentów i absolwentów.

– Niewiele zgłasza się do nas osób z niepełnosprawnością chętnych do podjęcia pracy. Postrzegają nas jako zbiurokratyzowaną organizację, która wypłaca im świadczenia, a nie jako potencjalnego pracodawcę. Chcielibyśmy to zmienić, także przez działania na rzecz studentów i absolwentów  wyższych uczelni – powiedziała Alicja Trojanowska, dyrektor departamentu spraw pracowniczych ZUS.

W skład struktury organizacyjnej ZUS wchodzi kilka pionów, m.in.: świadczeń, ekonomiczno-finansowy, informatyczny i administracyjno-techniczny.

– Naszą zaletą jako pracodawcy jest to, że poszukujemy fachowców wielu specjalności, takich jak: prawo, administracja, zarządzanie, finanse, polityka społeczna, informatyka – powiedział Sergo Kuruliszwili, zastępca dyrektora departamentu spraw pracowniczych ZUS. – A ze względu na rozbudowaną strukturę możemy zaoferować praktyki i staże tak w dużych, jak i w niewielkich miejscowościach w całej Polsce.

Studentom z niepełnosprawnością ZUS oferuje praktyki, które trwają od dwóch do ośmiu tygodni i prowadzone są głównie w czasie wakacji. – Chcemy, aby praktykanci pracowali na realnych stanowiskach – powiedział Sergo Kuruliszwili. – Najlepiej możemy to zapewnić w sezonie urlopowym.

Staże zawodowe są już dłuższe. Trwają od trzech do sześciu miesięcy, aby jak najwięcej osób mogło wziąć w nich udział. Czas stażu uzależniony jest również od umowy z jednostką, która go finansuje. Jedną z nich jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

– W tym roku, w ramach projektu 1.3* – wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy, możemy pokryć koszty stażów dla 30 osób z niepełnosprawnością narządu ruchu w stopniu znacznym. Między innymi będą to staże w ZUS  – powiedziała Pavlina Suchankowa, dyrektor Centrów Integracja. – W porozumieniu z pracodawcą przygotowujemy program stażu, załatwiamy wszystkie formalności ze stażystą oraz zapewniamy mu wsparcie opiekuna, który nadzoruje realizację stażu i wspiera go w miejscu pracy. Jeśli to konieczne, możemy również na czas stażu zapewnić stażyście pomoc asystenta.

Staże zawodowe to dla pracodawcy doskonała okazja, aby sprawdzić pracownika, nie nawiązując z nim stosunku pracy. Stażysta może zaś nie tylko nabyć nowe doświadczenia i umiejętności, ale też wzbogacić swoje CV. Jak zapewnia ZUS, staż odbyty w jego strukturach będzie atutem przy naborze kandydatów do stałego zatrudnienia. Osoby z niepełnosprawnością chętne do skorzystania ze stażów oraz innych form aktywizacji zawodowej zapraszamy do naszych Centrów Integracja w Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze i Gdyni.

* Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON. Więcej informacji na temat staży zawodowych – www.pracabezbarier.org.

Źródło: niepelnosprawni.pl